V Kralupech nad Vltavou proběhla Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR

| autor: Marina Kholomyeva0

V Kralupech nad Vltavou proběhla Valná hromada Svazu chemického průmyslu ČR

Po zahájení valné hromady prezidentem Svazu Ing. P. Cingrem a vystoupení hostů (řed. SP ČR Ing. D. Kuchtové a MPO ČR schválení jednacího a volebního řádu, dále Valnou hromadu řídil Ivan Souček, výkonný ředitel SCHP ČR.

Následně byla schválena Výroční zpráva představenstva o činnosti SCHP ČR za rok 2017 a Zpráva představenstva o hospodaření SCHP ČR za rok 2017.

VH schválila Rozpočet pro rok 2018 a Pravidla pro stanovení výše a platbu členských příspěvků SCHP ČR pro rok 2018. Řediteli SCHP ČR v součinnosti s členskými organizacemi bylo Valnou hromadou uloženo zajistit příjmy SCHP ČR v souladu se schváleným rozpočtem pro rok 2018 a "Pravidly pro stanovení výše a platbu členských příspěvků SCHP ČR na rok 2018".

V následné diskuzi vystoupili zástupci partnerských organizací (ČMA – Ing. P. Kalaš, Havel a Partners – JUDr. Fr. Korbel a zástupce Úřadu pro jadernou bezpečnost T. Vitvarová). Samostatně pak. Dr. J. Kvarda (SCHP ČR) prezentoval výsledky projektu „Sektorová dohoda pro chemii – sociálním dialogem k podpoře zaměstnanosti“.

Na závěr proběhlo oznámení výsledků voleb do představenstva a dozorčí rady SCHP ČR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK