Reklama

20. 5. 2020  |  Zpravodajství  |  Autor: TZ Ecobat

Unijní normy zafungovaly – Evropa se ve sběru baterií výrazně zlepšuje. Čeká nás však obtížný rok

V zemích Evropské unie a Švýcarska se v roce 2018 vytřídilo rekordních 110 000 tun baterií. Celková účinnost sběru baterií dosáhla úrovně 47,4 %. To znamená, že již téměř polovina baterií, které se v kontinentální Evropě dostaly do oběhu, skončily na recyklaci.

Vyplývá to z aktuálních statistik zveřejněných Evropskou asociací přenosných baterií (EPBA)*. Vedle odpovědného přístupu Evropanů zafungovaly i přísné normy. Počínaje rokem 2016 mají členské státy EU povinnost zabezpečit, že účinnost sběru baterií bude minimálně 45 %. Česká republika kvóty zatím vždy splnila. Podle kvalifikovaných odhadů lze však letos kvůli koronaviru očekávat propad ve sběru baterií až o jednu pětinu.

Graf: Sběr baterií v zemích EU a Švýcarska – vývoj 2010-2018. Zdroj: EPBA

Postupně roste množství baterií uvedených na trh. V roce 2010 to v zemích EU a Švýcarska bylo 437 gramů baterií na obyvatele regionu, v roce 2018 se jejich množství zvýšilo na 453 gramů. Množství vytříděných baterií však rostlo rychleji. V roce 2010 bylo vytříděno 119 gramů baterií na osobu a v roce 2018 už 210 gramů, tedy téměř jednou tolik. Účinnost sběru se zvýšila z 27,3 % na 46,4 %.

Češi patří mezi lepší průměr

Unijní kvótu povinných 45 % plní 19 zemí. Premianty jsou Belgie a Švýcarsko, které dlouhodobě a stabilně třídí více jak 60 % baterií. Češi se s 47 % se řadí mezi lepší průměr. Naproti tomu 12 zemí svůj závazek neplní – mezi nimi například Lotyšsko, Itálie, Portugalsko, Estonsko nebo Řecko.

Graf: Země EU + Švýcarsko – vývoj v letech 2012-2018: Baterie uvedené na trh (POM), vytříděné baterie na obyvatele (Collection) a účinnost sběru (Collection rate). Zdroj: EPBA

Koronavir ovlivní i sběr a recyklaci baterií

Již dnes je patrné, že se do letošních sběrových statistik promítne koronavirová krize a nebudou tak pozitivní jako v minulých letech.

„Prozatím máme výsledky za jeden měsíc nouzového stavu a vidíme, že ve srovnání s předchozím rokem došlo ve sběru baterií k meziročnímu propadu o 37 %,“ říká Petr Kratochvíl, jednatel neziskové společnosti ECOBAT, která v České republice zajišťuje sběr a recyklaci baterií, a dodává: „Veřejnost jsme vyzvali k tomu, aby vybité baterie prozatím schraňovala v domácnostech a s jejich odnosem na sběrné místo vyčkala na příznivější dobu.

Bezpečnostní opatření, která trvají již dva měsíce, se dle našich odhadů projeví ve snížení množství sebraných přenosných baterií o 10 až 15 % za celý rok 2020. To zřejmě ohrozí plnění závazné normy.“

Současná krizová situace obnažuje a zvýrazňuje problémy závislosti České republiky a Evropy na okolním světě v oblasti materiálového využití a recyklace druhotných surovin. Včetně baterií a akumulátorů. S výjimkou olověných, knoflíkových a v malé míře alkalických baterií nemáme v naší republice žádné recyklační kapacity.

Strategickou oblastí se stávají lithiové baterie – razantně narůstá jejich množství nejen v rámci zpětného odběru, ale navíc jako odpadu z výroby nových akumulátorů. Lithiové baterie jsme nuceni vyvážet ke zpracování do zahraničí, kde se odbytové možnosti měsíc od měsíce výrazně zhoršují. Zároveň se potýkáme s bezpečnostními riziky při manipulaci s těmito bateriemi.

„Na trhu začínají dominovat lithium-iontové, lithium-polymerové a primární baterie s obsahem kovového lithia, které se vyznačuje mimořádnou reaktivitou při styku s kyslíkem. Zvyšuje se riziko incidentů, především vznícení, požárů a explozí, a s tím i nároky na požární bezpečnost při manipulaci, skladování a zpracování baterií. Právě bezpečnost a efektivní recyklace lithiových baterií jsou aktuálně největší výzvy v oblasti sběru a recyklace baterií,“ dodává k tomu Petr Kratochvíl z ECOBATu.

*) Výsledky byly Evropskou asociací přenosných baterií (EPBA) zveřejněny v březnu 2020. Vzhledem k počtu sledovaných zemí a dalším specifikám jsou dosud k dispozici pouze statistiky do roku 2018.

Foto: pxhere

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372