Reklama

30. 9. 2016  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva Teplárenského sdružení ČR

Teplárníci se vyjádřili k postupu ERÚ

Energetický regulační úřad nevypsal v cenovém rozhodnutí pro rok 2017 podporu pro ty podporované zdroje, kde doposud nebylo vyplácení podpory odsouhlaseno Evropskou komisí. Jedná se mimo jiné o podporu tepla vyrobeného z biomasy nebo podporu vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla.

V případě zdrojů uvedených do provozu do konce roku 2015 se však jedná o tzv. stávající podporu a její zastavení je v kompetenci Evropské komise, která o to zatím nepožádala.

V podobné situaci, jako Česká republika, bylo ohledně podpory vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla i sousední Polsko. Podpora tam byla zavedena v roce 2007, ale formální souhlas Evropské komise získalo Polsko až včera, přesto její vyplácení zastaveno nebylo.

„Podle našeho názoru neměl Energetický regulační úřad právní důvod nevypsat podporu v případě výroben elektřiny a tepla uvedených do provozu do konce roku 2015,“uvedl ředitel Teplárenského sdružení ČR Martin Hájek.

Postup Energetického regulačního úřadu narušil legitimní očekávání investorů a bude mít závažné dopady, pokud se nepodaří dosáhnout změny.

„Zastavení podpory výroby tepla z biomasy a vysokoúčinné kombinované výroby elektřiny a tepla by znamenalo omezení nebo i úplné zastavení výroby elektřiny v některých teplárnách a nárůst nákladů na výrobu tepla,“ upozorňuje Martin Hájek.

Zastavení podpory by mělo nejen dopad na hospodaření řady společností, ale promítlo by se i do cen tepla. Na tyto skutečnosti upozornilo Teplárenské sdružení ČR spolu s COGEN Czech Energetický regulační úřad dopisem ze dne 21. září 2016. Situace jednotlivých společností je však velmi rozdílná.

„Dopad by se v jednotlivých teplárnách značně lišil, ale část tepláren by nepochybně musela v reakci na zastavení podpory zvýšit ceny tepla, protože jim vzrostou oprávněné náklady, které nebude z čeho pokrýt,“ uvádí Martin Hájek.

Nevypsání podpory nemá zatím žádné okamžité důsledky, protože se týká až příštího roku. Do té doby může ještě Energetický regulační úřad své cenové rozhodnutí změnit.

„Stále věříme, že se podaří situaci do konce roku vyřešit a podpora nakonec zastavena nebude. Apelujeme také na všechny dotčené orgány, aby činily všechny kroky vedoucí k tomu, aby byla podpora včas vypsána,“ uzavírá Hájek.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372