1/2024

Teplárna České Budějovice mění bývalé odkaliště v lesopark

| zdroj: Teplárna České Budějovice0

Teplárna České Budějovice mění bývalé odkaliště v lesopark

Bývalé odkaliště teplárenského popílku se nachází mezi Českými Budějovicemi, Srubcem a Starými Hodějovicemi. Po skončení rekultivace se na plochu vysadí zeleň a místo, zabírající zhruba 50 hektarů, se stane přírodním lesoparkem na předměstí krajské metropole.

„Pro ekologii a zlepšení životního prostředí ve městě děláme mnoho. Jde o investice za stamiliony. Od ekologizace zdrojů po zvyšování energetické účinnosti a efektivity dodávek energií. A toto je jedno z dalších a významných opatření,“ říká Václav Král, předseda představenstva českobudějovické teplárny.

Té odkaliště sloužilo téměř třicet let, mezi roky 1980 až 2009, k ukládání vedlejších produktů po spálení uhlí. Ty se sem dopravovaly potrubím ve formě hydrosměsi, kdy se popílek po smíchání s vodou plavil potrubím od kotlů v areálu na Novohradské.

Odkaliště má statut vodního díla III. kategorie a podléhá technicko-bezpečnostnímu dohledu, kontrolám hydrogeologických poměrů a podzemních vod, stabilitě hrázového systému a stavu drenáží. Nelze ho tedy jen tak jednoduše „zahrnout“.

„Příprava rekultivace včetně získání všech potřebných povolení probíhala od roku 2005. Základem technické rekultivace je postupné snižování hladiny a odpouštění odkalištních vod, modelace terénu a překrytí rekultivačním materiálem,“ vysvětluje Martin Žahourek, člen představenstva.

Součástí této fáze je také odtěžení části koruny hráze III/5 se zajištěním jejího drenážního systému. V roce 2018 pokračovaly zemní práce zejména ve vnitřní části odkaliště, které se zcela odvodnilo a překryto spodní rekultivační vrstvou. Malé laguny se tak už tvoří jen po deštích.

Letos na technickou navazuje i biologická rekultivace, zahrnující finální překrývání upravených ploch ornicí s následným ozeleněním. Při tom se využil i materiál z deponie teplárny v Mladém, kde se plocha upravila do původního stavu a vrátila zpět do zemědělského půdního fondu.

Součástí projektu je i otevření v minulosti do potrubí svedeného Hodějovického potoka. Vytvoří se nové koryto s meandry a tůněmi. Území se tak vrací zpět do přírody. Vznikne plocha přírodního lesoparku s přirozeným vodním tokem.

Foto: Teplárna České Budějovice

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP