2/2023

Stanovisko SP ČR ke kontrole přiměřenosti podpory elektřiny z POZE

| autor: SP ČR0

Stanovisko SP ČR ke kontrole přiměřenosti podpory elektřiny z POZE

Svaz uplatnil v připomínkovém řízení připomínky k materiálu „Závazky na zavedení mechanismu kontroly přiměřenosti podpory elektřiny z podporovaných zdrojů energie“.

Předložený materiál je reakcí na rozhodnutí EK k odsouhlasení mechanismů státní podpory výroby elektřiny z OZE. Některá z rozhodnutí EK obsahují závazky ČR na zavedení dodatečného kontrolního systému podpory z hlediska pravidel státní podpory, platných v EU.

Svaz vnímá pozitivně návrh na zavedení jednotného systému kontrol, bez ohledu na to, kterým z rozhodnutí EK byla podpora schválena a rovněž logiku návrhu, která je postavená na posloupnosti kroků, kdy na prvním místě bude (s výjimkou případů významné kumulace více podpor) prováděn monitoring systému na základě reprezentativního vzorku projektů.

Naopak Svaz návrhu vytýká, že v některých ohledech jde významně nad rámec dobrovolných závazků ČR, které jsou obsaženy v notifikačních rozhodnutích EK s možnými retroaktivními dopady na příjemce podpory a obává se v této souvislosti případného ohrožení stability podnikatelského prostředí v ČR, zejména z pohledu bankovního sektoru a příjemců podpory (zemědělci, obce, malí a střední podnikatelé atd.).

Svaz tento předložený návrh vnímá jako pragmatickou snahu vyřešit závazky ČR a považuje ho jako podklad pro další nezbytné odborné diskuse a žádá o zohlednění připomínek uvedených ve stanovisku.

Například by v zákoně neměly být uvedeny navrhované hodnoty vnitřního výnosového procenta, ale zásada, že při aplikaci mechanismu kontroly přiměřenosti podpory se zohlední hodnota vnitřního výnosového procenta IRR ve výši odpovídající výnosům v sektoru energetiky při zohlednění rizik, kterým je oblast výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů v posledních letech vystavena.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP