2/2023

Stanovisko SP ČR k Návrhu implementace Agendy 2030

| autor: SP ČR0

Stanovisko SP ČR k Návrhu implementace Agendy 2030

Považujeme ovšem za nutné zdůraznit, že předložený materiál se vlastní obsahovou či procesní implementací Strategického rámce 2030 (dále jen ČR 2030) nezabývá. 

Materiál v podobě, v jaké byl uvolněn do MPŘ, je spíše reprodukcí cílů z ČR 2030 v kontextu implementace „Agendy 2030 pro udržitelný rozvoj“ (dále jen „Agenda 2030“), která byla schválena OSN v roce 2015. Nejedná se tedy o implementaci ČR 2030 a pokládáme za důležité toto zdůraznit i v rámci materiálu.

Povaha a obsah materiálu jej v předložené podobě činí obtížně vyhodnotitelným a navíc tím, že doplňuje zcela nové a doposud nikde nedefinované indikátory (např. indikátor 7.1.2.), vnáší do problematiky udržitelného rozvoje v ČR zmatek.

Dokument obsahuje také odkazy na implementační dokument ČR 2030 (např. na str. 8 a 9), který v současné době není k dispozici, a tudíž se k jeho obsahu nelze vyjádřit.

Na základě výše uvedeného připojujeme níže vybrané zásadní připomínky Svazu průmyslu a dopravy k předkládanému materiálu, jimiž bychom chtěli předkladatele upozornit na nedostatky, které dokument v předložené podobě obsahuje.

Zároveň žádáme, aby se implementace ČR 2030 opírala o detailně strukturovaný, metodicky propracovaný materiál s jasně definovanými indikátory, který vytvoří kredibilní teoretickou oporu pro přenesení tohoto ambiciózního dokumentu do praxe. Bez významnějšího přepracování, nebude možné s tímto dokumentem reálně pracovat.

Kompletní stanovisko naleznete zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP