2/2023

Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

| zdroj: MPO ČR / ECHA0

Společnosti musí zlepšit informace o nebezpečných látkách ve výrobcích

Výsledky pilotního projektu Fóra ukazují, že společnosti dodávající výrobky spotřebitelům musí zlepšit své znalosti o výrobcích a tyto informace sdělovat, aby výrobky obsahující látky vzbuzující velmi velké obavy (látky SVHC) mohly být bezpečně používány.

Během projektu bylo zkontrolováno 405 společností z 15 zemí a 682 předmětů. Bylo zjištěno, že 84 z 682 předmětů (12 %) obsahovalo látky SVHC s ohledem na lidské zdraví nebo životní prostředí tj. látky z Kandidátského seznamu (dále jen KS) v koncentracích vyšších než 0,1 % hmotnostních.

Ke kontrole byly vybrány zejména výrobky, u kterých bylo vysoce pravděpodobné, že obsahují látky z KS. Mezi tyto výrobky patří oděvy, obuv a bytový textil; dráty, kabely a elektronické příslušenství; plastové nebo textilní podlahy; obklady stěn; a další výrobky z plastů a pryže.

Zatímco téměř 90 % výrobků neobsahuje látky SVHC nad 0,1 %, zpráva jasně ukazuje selhání komunikace v dodavatelském řetězci. Aby nařízení REACH fungovalo ve všech aspektech a přispívalo k cílům oběhového hospodářství, je potřebné vytvořit kvalitní databázi podle požadavku rámcové směrnice o odpadech.

Povinnost sdělit v dodavatelském řetězci informace o přítomnosti látek z KS v předmětech se týkala 45 předmětů. Dodavatelé tak neučinili u 40 z nich (89 %) a 37 ze 42 společností (88 %) neposkytlo příjemcům předmětů název látky.

U společností dodávajících předměty pouze přímo spotřebitelům nemělo 22 dodavatelů ze 43 (51 %) k dispozici dostatečné informace, aby mohli na požádání splnit svoji povinnost a poskytnout spotřebitelům požadované informace. Z výsledků vyplývá, že téměř ve všech případech byl v dodavatelském řetězci uveden pouze název látky z KS, což nemusí být pro bezpečné zacházení dostačující.

U 12 % předmětů uvedených na trh EU obsahujících látky z KS, ukazují výsledky projektu vysokou míru nesouladu. Tato situace brání bezpečnému používání látek uvedených v KS ve vyráběných a dovážených předmětech, především pokud jsou určeny spotřebitelům.

Sekretariát ECHA a Fórum budou dále analyzovat výsledky tohoto projektu i doporučení obsažená v závěrečné zprávě a zváží další opatření, která by mohla situaci zlepšit.

Další informace:

Fórum pro výměnu informací o prosazování (Fórum) je síť orgánů členských států odpovědných za prosazování nařízení REACH, CLP, BPR, PIC a POP v EU, Norsku, Islandu a Lichtenštejnsku.

Pojem „výrobek“ v tomto textu znamená předmět definovaný nařízením REACH jako „věc, která během výroby získává určitý tvar, povrch nebo vzhled určující její funkci ve větší míře než její chemické složení“.

ilustrační obrázek/wikimedia commons

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP