1/2024

Speciální spalovna vodních kalů by měla stát v Písku

| autor: Pavel Mohrmann0

Speciální spalovna vodních kalů by měla stát v Písku

O případné znečištění píseckého ovzduší se obyvatelé města obávat nemusí. Spalovna s moderní technologií odstranění zplodin bude vypouštět pouze vodní páru. Měla by být vybudována v areálu místní ČOV.

"Společnost Amazonetta s.r.o. pro nás zpracuje projektovou dokumentaci pro technologickou část projektu. Pokud se podaří získat dotaci, začneme se stavbou již ve druhé polovině roku 2017. Dotačních prostředky pro tyto projekty činí až 75 procent celkových nákladů," řekl místostarosta města Písek, Josef Knot (TOP 09).

Ministerstvo životního prostředí podobné projekty dlouhodobě podporuje. Písek uzavřel s MŽP spolupráci, která se zaměřuje na implementaci konceptu Smart Písek, tedy chytrého města Písek.

Až dosud se písecké kaly likvidovaly na skládce Údraž u Albrechtic. "Dovážení nás ročně stojí okolo třech milionů korun," upřesnil Josef Knot.

Projekt předpokládá využít dotačních prostředků programu LIFE, který MŽP vypisuje. Písek bude podávat žádost již v září.

"Do trvalého provozu by nová linka pro spalování čistírenských kalů a biomasy mohla být uvedena již v létě 2018, plánovaný zkušební provoz by byl zahájený již na podzim roku 2017," uvedl Josef Knot a dodal, že by nová technologie umožnila městu likvidovat až 5000 tun kalů ročně. To je při současné produkci okolo třech tisíc tun kalů za rok veškeré množství čistírenských kalů pro město samotné, včetně určité rezervy pro spádové přilehlé obce.

Pokud se projekt podaří dokončit, plánují písečtí radní navázat projektem SMART spalování biomasy. "Jedná se o dodatečné spalování biomasy s umístěním kontejnerové technologie do areálu městské kompostárny," informoval Josef Knot a doplnil: "Projekt je zatím ve fázi analýzy odboru životního prostředí. O jeho případné realizaci rozhodne taktéž zastupitelstvo města," doplnill Josef Knot.

Text byl převzat ze serveru ekolist.cz a redakčně upraven.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP