1/2024

SMO ČR: Z ekonomického hlediska je energetické využití odpadu nejlepší

| autor: Pavel Mohrmann0

SMO ČR: Z ekonomického hlediska je energetické využití odpadu nejlepší

Pavel Drahovzal ve své přednášce zhodnotil aktuální situaci obcí v současném hospodářství s odpady z pohledu obcí. "Od občanů se vybírá zhruba kolem 550,- korun na hlavu a rok. Reálný náklad na občana je kolem 900,- korun ročně na obyvatele. Náklad v posledních letech stagnuje, na druhou stranu odpadové hospodářství klade na obce specifičtější požadavky," shrnul na začátku Pavel Drahovzal.

Dále se pozastavil nad studiemi podloženým faktem, že občané jsou schopni vytřídit max 75 % odpadu. Zdůraznil, že konec skládkování se blíží a je třeba přemýšlet, jak se bude s komunálním odpadem nakládat.

"Máme povinnost třídit určité komodity, máme povinnost dosáhnout 50 % třídění do roku 2020 pro plasty, sklo, papír, kovy, máme povinnost provozovat systém na třídění odpadu, budeme mít povinnost zavést třídění textilu a budeme mít povinnost odklánět odpady od skládek. Toho všeho jsme si vědomi," řekl Pavel Drahovzal a dodal, že na druhou stranu ne všichni přistupují k plnění těchto povinností zodpovědně nebo progresivně. Chybí dlouhodobá koncepce.

V řadě měst a obcí je to bohužel o tom, že vedení si je vědomo čtyřletého funkčního období a z něho vyplývá, že sahají po nejlevnějším řešení. Když se pak v budoucnu aktuální vláda v obci dostane do situace, kdy je sankcionována za neplnění povinností v oblasti KO, budou se ptát, kde je chyba. Ta ovšem mohla být způsobena před několika lety.

"Apelujeme na města a obce v různých regionech, aby začali uvažovat, co přinese nová legislativa. Blíží se termín 2024, tedy zásadní odklon od skládkování a my se snažíme vysvětlit, jaké jiné jsou možnosti, jak s odpadem nakládat jinak," upozornil Pavel Drahovzal a pokračoval: "Třídění má své limity. Ne všechny vytříděné odpady jsou na trhu uplatnitelné. Druhou alternativou po separaci je energetické využití odpadů. Pro nás vychází ekonomicky nejlépe varianta přímého energetického využití KO."

Pavel Drahovzal předeslal, že si uvědomuje, že pro přímé energetické využití odpadu je nutné, aby starostové mysleli dlouhodobě. Proto se SMO ČR snaží o jejich vzdělávání. Svaz si je vědom, že pro investora do výstavby podobného zařízení je nutný závazek dlouhodobého vztahu mezi původcem odpadu a jeho zpracovatelem.

"Jednou z variant je sdružování obcí. Projekt se nazývá Mezi obecní spolupráce. Na tento projekt navazuje další, Centra sdílených služeb, který je rovněž pod gescí SMO ČR," řekl Pavel Drahovzal s tím, že v obou případech je odpadové hospodářství jedním z hlavních zájmů obou projektů podporovaných SMO ČR. "Jsme pro uzavírání dlouhodobých kontraktů. Těm bude SMO ČR poskytovat maximální podporu."

Dále uvedl, že nový zákon, který je v současné chvíli v šuplíku, se obcí dotkne jen v některých bodech. Zavádí nové povinnosti a nové ekonomické nástroje. "Ač neradi, to říkám zcela otevřeně, musíme se ztotožnit s určitým navyšováním skládkovacího poplatku. Důvod je prostý. Jsme si vědomi toho, že energetické využití odpadu by se neuvedlo do praxe, aniž by se skládkování odpadu ekonomicky znevýhodnilo," řekl Pavel Drahovzal.

V následné diskuzi, které se účastnil kromě Pavla Drahovzala i výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství Petr Havelka, se oba zúčastnění dotkli petice organizované Sdružením místních samospráv ČR.

Petici podepsalo cca 800 starostů s tím, že jsou proti předčasnému přijetí zákona. Petice nabádá počkat na novou evropskou legislativu. Výkonný ředitel ČAOH ji zmínil ve snaze ukázat, že i starostové českých měst a obcí jsou proti brzkému přijetí nového odpadového zákona.

Pavel Drahovzal k petici uvedl, že byla starostům předkládána obecně a ne zcela objektivně a dodal, že on osobně nikomu nedoporučuje tuto petici podepisovat.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA