2/2023

Slovenský zákon o odpadech: Složitý, někde hůře nastavený, úplně špatný ale není

| autor: Martina Jandusová0

Slovenský zákon o odpadech: Složitý, někde hůře nastavený, úplně špatný ale není

Svoji přednášku o slovenském odpadovém hospodářství začíná Peter Šimurka kapkou historie a uvádí, že Slovensko dnes neplní ani ustanovení z roku 1975, jelikož nedosahuje úplné soběstačnosti. Když jsme nevěděli, co s některými odpady dělat, naložili jsme je na kontejner a poslali do Asie,“ říká Šimurka.

Dále se zmiňuje o zálohování, které slovenský parlament přijal v září a které by mělo platit od roku 2022. Nedávno jsem byl na konferenci, kde byl i zástupce, který od začátku tvrdí, že je proti zálohování. A ten uvedl, že zákon sice máme, ale bude nová vláda a společně s dalšími bude dělat vše pro to, aby nového ministra přesvědčili. Zálohování tedy možná nebude,“ prozrazuje Peter Šimurka.

Ministerstvu je často vyčítáno, že zákon o odpadech je složitě napsaný. To je ale proto, že jsme v mnoha případech neměli jinou možnost,“ vysvětluje ředitel odboru odpadů. 26. listopadu bude projednáván Národní radou. „Nikdy nemluvím o zákoně, dokud není ve sbírce. Až v tu chvíli mu věřím, protože jakkoliv se snažíme nastavit environmentální cíle a požadavky, bohužel se občas stane, že environment se dostane do pozadí,“ říká Šimurka.

Ve strategickém dokumentu „Program odpadového hospodárstva 2021 – 2025“ chce ministerstvo nastavit, že systém bude fungovat skutečně pořádně a všechny zúčastněné strany spolu dokáží kooperovat. Jednání se účastnily pracovní skupiny s přibližně 100 odborníky a to proto, že „Ministerstvo nechce dokument nastavit od stolu“.

Hovořilo se o sběru samotných materiálů, o tom, co vstupuje, o kapacitách, o odbytě a chybět nemohlo ani financování. Pokud jde o kapacity, pak k našemu překvapení, na tom nejsou všechny komodity tak kriticky, jak to vypadalo na začátku,“ vysvětluje Šimurka. V mnohých případech jsou kapacity dostatečné. Vstupy jsou realizovány prostřednictvím sběrových společností samotných výrobců.

Nejdůležitějšími věcmi jsou ale financovaní a odbyt. „Z našeho pohledu je odbyt problematický. Jakkoliv se snažíme dosahovat cíle, například recyklace, je na konci zrecyklovaná věc, materiál či výrobek na trhu neumístitelnýa z 99% za to mohou finance, jelikož primární materiál, který se používá, je o mnoho levnější,“ říká Peter Šimurka.

K Programu odpadového hospodárstva se v tuto chvíli zpracovává analýza na tuhá alternativní paliva (TAP) a na samotné spalování. „Nejde jen o kontext spaloven. Náš požadavek zněl, aby se zpracovatel podíval i na to, jakým způsobem je například možné využít existující teplárny nebo cementárny,“ objasňuje ředitel odboru. Překvapivá je situace v USA, kde jsou na rozdíl od Slovenska všechny recyklované materiály levnější, než primární materiály.

Zatím nemáme dořešený textil,“ uvádí Šimurka k tomu, co je potřeba udělat do budoucna, a pokračuje: „Proto jsme se zeptali členských zemích, jakým způsobem se na textil podívat.“ Probléme je i se sběrem kuchyňského odpadu. V případě ekodesignu chce Slovensko zrealizovat vykonávací předpis. „Podle informací z Bruselu to vypadá, že Komise k tomu vydá dokument pro členské státy a z 90% se bude inspirovat francouzským modelem,“ vysvětluje ředitel.

Slovensko může očekávat, že zákon bude rozdělen. To je naše vize. Jsme toho názoru, že zákon by se mohl a měl rozdělit,“ říká Šimurka a dodává: Samotné rozdělení ještě nemáme ukončené, chceme v tom spolupracovat s vámi.“ Přednášku zakončuje ohodnocením odpadového zákon: „Zákon je složitý av mnoha částech není dobře nastavený,přestonení napsaný úplně zle.“

Foto: Peter Šimurka

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP