2/2023

Slovenská vláda podpořila navýšení poplatků za skládkování

| autor: zdroj: MŽP SR (překlad Petr Jarolímek), odpady-portal.sk0

Slovenská vláda podpořila navýšení poplatků za skládkování

Plánované změny v poplatcích se týkají vymezení poplatkové povinnosti, stanovení výpočtu poplatků za uložení odpadů na skládku odpadů a na odkaliště, jakož i ustanovení Environmentálního fondu jako subjektu, kterému provozovatelé skládek odpadů a provozovatelé odkališť budou odvádět příjmy z poplatků.

Novou právní úpravou se zároveň nastavuje mechanismus přerozdělení těchto příjmů z poplatků za uložení odpadů na skládku odpadů nebo na odkaliště.

"Účelem zvýšení poplatků za skládkování není vybírat od občanů více peněz, ale finančně znevýhodnit skládkování odpadů, které je poslední v hierarchii odpadového hospodářství," dodal ministr Solymosi.

Sazby za ukládání jednotlivých druhů odpadů na skládky se mají od příštího roku postupně zvyšovat. Uvádíme je v následujících tabulkách.


Položky a sazby za uložení směsného komunálního odpadu a objemného odpadu na skládku odpadů € / t

rado1.jpg


Poplatky a sazby za uložení jiných druhů komunálního odpadu na skládku odpadů

rado2.jpg


Položky a sazby za uložení průmyslových odpadů na skládku odpadů

rado3.jpg


Cílem novely zákona o odpadech je zase zvýšit tříděný sběr komunálních odpadů z obalů a komunálních odpadů z neobalových výrobků a snížit množství odpadů ukládaných na skládky odpadů. Přísnější pravidla dostane provozování i uzavírání skládek odpadů a dojde ke sjednocení postupu státní správy ve věci řešení odpovědnosti za nezákonné umístění odpadu.

Provozovatel skládky bude muset finanční prostředky, které budou tvořit účelovou finanční rezervu, odvádět na zvláštní účet ve Státní pokladně. Zároveň bude moci tyto prostředky z účelové finanční rezervy čerpat pouze na základě písemného souhlasu resp. potvrzení MŽP SR.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP