2/2023

Rekonstrukce vodovodních řadů na Frýdecko-Místecku jsou v plném proudu

| autor: APROVAK0

Rekonstrukce vodovodních řadů na Frýdecko-Místecku jsou v plném proudu

Poté, kdy byly letos dokončeny práce na modernizaci vodovodů například na Hukvaldech nebo v Hálkově ulici ve Frýdku-Místku, rozběhly se na začátku prázdnin další projekty například v Třinci-Oldřichovicích, Bystřici nad Olší nebo v ulicích Pod Štandlem a Podpuklí ve Frýdku-Místku.

Vodovodní síť se modernizuje například v Oldřichovicích, Bystřici nebo Frýdku-Místku. Hotovo by mělo být na začátku podzimu.

V Oldřichovicích v oblasti pod lanovkou na Javorový vrch je v současnosti rekonstruováno téměř 1250 metrů vodovodu a modernizována bude díky výměně technologického vystrojení, elektroinstalace a nezbytným stavebním úpravám také automatická tlaková stanice, jejímž prostřednictvím jsou zásobovány výše položené domy v lokalitě. 

Náklady přesáhnou šest milionů korun. Díky nim se zlepší tlakové poměry v síti, ale především bude zvýšena kapacita vodovodu, která aktuálně dosahuje svého limitu. Umožníme tak v budoucnu napojení dalších odběratelů a nebudeme nijak bránit potenciálnímu rozvoji oblasti. Hotovo by mělo být na začátku podzimu,“ říká technický ředitel SmVaK Ostrava Martin Veselý.

Nevyhovující tlakové poměry jsou důvodem investice do vodovodní sítě také v části Bystřice nad Olší s názvem Škubňa. Za více než jeden a půl milionu zde bude modernizováno 340 metrů sítě, přepojeno bude 12 přípojek a vyměněno 5 přípojek z oceli. Ocelový vodovodní řad z padesátých let minulého století s profilem DN 50 bude vyměněn za polyetylenový s profilem DN 90.

Tím bude zajištěna dostatečná kapacita pro pokrytí potřeb místních odběratelů. Stavba by měla být dokončena na přelomu září a října.

Ve Frýdku-Místku byly na začátku léta zahájeny dva investiční projekty do obnovy vodovodní sítě. V ulici Pod Štandlem bude za tři a půl milionu korun položeno 390 metrů potrubí z tvárné litiny, které nahradí litinový řad ze sedmdesátých let minulého století. Současné potrubí není kapacitně dostačující, což změní nový řad s vyšším průměrem.

„V lokalitě se dle územního plánu počítá s dalším rozvojem. Díky našemu investičnímu projektu bude možné připojovat další odběratele, kteří se rozhodnou v oblasti stavět. Současným domácnostem se zlepší tlakové poměry v síti,“ vysvětluje Veselý. Hotovo by mělo být na přelomu září a října.

V ulici Podpuklí je rekonstruováno potrubí z šedé litiny z konce šedesátých let v koordinaci s rekonstrukcí silniční komunikace Správou silnic Moravskoslezského kraje. Za více než dva a půl milionu korun bude modernizováno více než 360 metrů sítě včetně přepojení odbočných řadů a 11 přípojek. Sedm přípojek z oceli bude vyměněno. Stavba by měla být dokončena na konci září. 

„V co největší míře se snažíme naše projekty koordinovat s městy, obcemi a dalšími organizacemi. Jde o zvýšení efektivity, snížení nákladů, ale také o zkrácení času, kdy musíme omezovat obyvatele daných lokalit stavební činností. Vzájemná komunikace a spolupráce je přínosná pro všechny strany,“ vysvětluje Veselý.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP