2/2023

Průzkum mezi samosprávami: Jak omezit černé skládky?

| autor: TZ JRK a INCIEN0

Průzkum mezi samosprávami: Jak omezit černé skládky?

Dotazování mezi zastupiteli proběhlo ve více než stovce obcí. Průzkum připravil web chytreodpady.cz ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky.

V České republice jsou tisíce skládek. Jen těch monitorovaných, jak uvádí sdružení zmapujTo.cz, je přes dva tisíce. Tam, kde jsou lidé motivováni, však problémy s černým skládkováním neznají.

Nejčastější motivací, jak se černým skládkám vyhnout, jsou, jak se v průzkumu shodli zastupitelé, motivovaní občané. A co je motivuje? Jak jinak – peníze.

Výsledky průzkumu: Co nejvíce pomáhá v boji s černými skládkami?

Výzkum mezi zastupiteli.png

Zdroj.: Výzkum mezi zastupiteli, který probíhal od července do září 2018. Výsledky jsou zaokrouhleny na celá čísla.

Na základě dotazování mezi zastupiteli 105 obcí ve spolupráci s Institutem cirkulární ekonomiky web chytreodpady.cz představil pětici doporučení JAK PŘEDCHÁZET ČERNÝM SKLÁDKÁM:

  1. Motivováním lidí, aby třídili – například zavedením bonusů za sběr odpadu

  2. Větší informovaností domácností, ale třeba i žáků základních škol

  3. Zavedením evidence odpadového hospodářství v obci

  4. Lepší dostupností možností jak třídit – například díky distribuci nádob či pytlů do domácností

  5. Intenzivnějším dohledem na rizikových místech

Jak to funguje v praxi?

Závěry výzkumu potvrzují i příklady z praxe. Například v Prostřední Bečvě, kde zavedli bonusový systém, mohl starosta díky úsporám snížit poplatky za komunální odpad. Ušetřili za rok 334 000!

Podobné zkušenosti mají i v Trojanovicích. Díky domácímu kompostování a bonusovému systému evidence odpadů se zde zvýšila vytříděnost komunálního odpadu o 80 % a černých skládek se zderovněž neobávají.

A podobné je to i v Jaroměřicích. Starostka obce, Iveta Glocová k tomu říká: „Zavedení evidence odpadů propojené s bonusovým systémem motivovalo naše občany tak, že je ani nenapadne, vytvářet černé skládky. Prostě se jim to nevyplatí.“

Spolupráce samospráv, firem a občanů

Z výzkumu také vyplývá, že jsou to především samosprávy, které mají ve svých rukách možnost, jak ovlivnit občany, aby černé skládky nevytvářeli. „V obcích, kde je zavedený motivační systém orientovaný na množství vytříděných složek, neevidujeme žádné problémy s černými skládkami,“ vysvětluje ředitelka Institutu Cirkulární Ekonomiky Soňa Jonášová a doplňuje:

„Lidé v takových obcích více věří fungování systému správného nakládání s odpadem, protože vidí, že díky třídění šetří finance sobě i obci.“ Spolupráce komunálních politiků a firem, které se zabývají odpadovým hospodářstvím, je tedy zásadním předpokladem k úspěšnému boji s černými skládkami.

Potvrzuje to i Nina Oravcová, jednatelka společnosti JRK, pod kterou web chytreodpady.cz patří: „Součinnost mezi zastupiteli a zkušenými odborníky, kteří se zabývají odpadovým hospodářstvím, je zásadním předpokladem úspěšné prevence černých skládek. Lidé jsou díky tomu motivování, aby třídili, a zároveň si uvědomují, že přispívají ke zlepšení životního prostředí.“

O výzkumu:

Výzkum proběhl osobním dotazováním obchodníků společnosti JRK mezi zástupci samospráv. V rámci výzkumu odpovědělo na standardizované otázky přes sto komunálních politiků. Dotazování proběhlo v 105 obcích, v každé obci mohl odpovídat pouze jeden zástupce samospráv.

O webu chytreodpady.cz:

Web, který nabízí nápaditá řešení, jak u nás zlepšit nakládání s odpady. Má tři poslání: 1. snížení množství směsného komunálního odpadu, 2. předcházení jeho vzniku, 3. zvýšení míry třídění. Aby toho web chytreodpady.cz dosáhl, tak nabízí chytrý systém evidence odpadů ECONIT. Toto komplexní řešení ovlivnilo již půlmilionu obyvatel. Web chytreodpady.cz i systém ECONIT patří pod značku JRK.

O Institutu Cirkulární Ekonomiky:

Institut společně s partnery pracuje na projektech, které umožňují přechod z lineárního chodu systému na cirkulární. Posláním Institutu je informovat, vzdělávat, interpretovat osvědčené postupy a společně vytvářet průkopnické projekty při přechodu z lineární na cirkulární ekonomiku..

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP