2/2023

Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014–2020 je obnoveno

| autor: Tisková zpráva OPŽP0

Proplácení žádostí o platbu v OPŽP 2014–2020 je obnoveno

Finanční plán projektu je nutné udržovat po celou dobu administrace projektu aktualizovaný. Žádáme proto příjemce dotace, aby jej aktualizovali tak, že plánovaný a skutečný termín podání ŽoP jsou v rozmezí maximálně 30 kalendářních dní, jak se stanovuje v Pravidlech pro Žadatele.

S ohledem na četné dotazy dále informujeme, že v souladu se zákonem 218/2000 Sb. a s vyhláškou č. 367/2015 Sb. je příjemce povinen zaslat poskytovateli dotace (resp. SFŽP ČR jako zprostředkujícímu subjektu) finanční vypořádání. 

Projekty spolufinancované z prostředků EU se podle uvedené vyhlášky vypořádávají jednorázově ve stanovených termínech a se stavem k 31. prosinci roku, v němž byl projekt ukončen. Tyto projekty, jimž byly poskytnuty prostředky ve výši již uskutečněných výdajů formou ex-post nebo kombinovaných plateb, se tak považují za finančně vypořádané.

Finanční vypořádání za rok 2017 nemusí posílat žadatelé, kteří dostali prostředky v režimu ex-post anebo v případě kombinovaných plateb. Jedná se o všechny projekty s výjimkou projektů zahrnutých ve specifickém cíli 2.1, jejichž finanční vypořádání se dokládá jen v případě, že již byly všechny náklady plně zúčtované prostřednictvím Žádostí o platbu.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP