1/2024

Pro úspory vody v průmyslu jsou důležité technologie, management, monitoring spotřeb a opakované využívání vody

| autor: Petr Jarolímek0

Pro úspory vody v průmyslu jsou důležité technologie, management, monitoring spotřeb a opakované v

V dopoledním bloku přednášek hovořil Jan Šíma, technolog oddělení úpravy vod ze společnosti G-servis Praha, s.r.o., o rekonstrukci úpravny vody v pivovaru Ostravar. Zmínil obecně vysokou spotřebu vody v pivovarech 3,5 až 5 l na 1 l piva, týkající se hlavně varné a technologické vody (používá se např. v kotelně či pro chlazení).

Rekonstrukce v pivovaru z roku 2018 vedla díky nové stanici reverzní osmózy k vyšší účinnosti, nižší spotřebě elektřiny a automatickým proplachům. Stará jednotka měla účinost pouze 75 %, nová při zkušebním provozu až 82 %. Původní filtry byly vybaveny novými potrubními rozvody a automatickými armaturami. Celkově došlo ke snížení provozních nákladů jak ve spotřebě vody, tak i ve spotřebě elektrické energie a požadavcích na obsluhu.

Při zvýšení účinnosti reverzní osmózy o 5 % může dojít k úspoře až 665 tis.Kč za rok u spotřeby vody a až 135 tis.Kč u elektrické energie. Návratnost investice je v ideálním případě kolem 5-6 let. Záleží na množství odebírané vody,” uvedl Jan Šíma.

Jakub Blecha, supervizor energetiky v Pivovarech Staropramen s.r.o., pohovořil na téma Hospodaření s vodou – vícenásobné užití k minimalizaci spotřeb. Přiblížil celkovou spotřebu vody v Pivovarech Staropramen, kdy spotřeba vody na 1hl piva činí 3,58 hl a roční spotřeba vody přibližně 10 000 000 hl.

Vícenásobné užití vody ušetří přibližně 40 % její spotřeby. Nejvíce vody v pivovaru je spotřebováváno na varně a filtraci – 60 %,” řekl Jakub Blecha.

Vyzdvihl zavedení monitorovacích systémů WinCC (WebUX), Sidas a eSight. Sledování spotřeby vody je monitorováno online a při náhlém zvýšení spotřeby nebo úniku systém spustí alarm. Ušetřit se nejvíce dá, vedle opakovaného užití vody, v energetickém managamentu a monitoringu spotřeb,” doplnil Jakub Blecha.

Naděžda Pavelková, manažerka technické podpory firmy ABB s.r.o., se věnovala efektivnímu čerpání vody v průmyslových podnicích z pohledu provozní a energetické náročnosti, kdy zásadními se jeví elektrické motory s regulací otáček prostřednictvím měničů frekvence.

Jde o to, aby elektrické pohony byly navrhovány, provozovány a točily se tak, jak mají. Potenciál úspor je zvláště v motorech s vyšší účinností. Také je třeba sledovat, kolik energie motor spotřebuje během doby své životnosti,” uvedla Naděžda Pavelková a dodala:

Významně spořit je možno frekvenčním měničem otáček motoru, přičemž součástí měniče může být i inteligentní řízení čerpadel. Ušetřit se dá i z hlediska údržby motorů a generátorů. Pomocí smart senzorů v rámci IoT je zde možno v chytré aplikaci v mobilním telefonu sledovat teplotní výkyvy, vibrační výkyvy nebo kW.”

Další prezentace se věnovaly moderním filtračním materiálům pro průmyslovou filtraci, recyklaci odpadních vod v průmyslu nebo technologickým možnostem kontroly spotřeby vody. Celý program konference je dostupný zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA