Reklama

11. 8. 2016  |  Publicistika  |  Autor: Ing. Antonín Raizl, MBA

Přispívá novela vodního zákona k řešení problematiky sucha?

Novelu zákona č. 254/2001 Sb., o vodách během schvalovacího procesu provázelo více než 350 stran připomínek. Řada z nich však nebyla akceptována a tedy promítnuta do upravené novely vodního zákona.

Připomínky především ke zvýšení poplatků

Zásadní připomínky komentovaly připravovanou změnu ve výši poplatků za odebrané množství podzemní vody a limitu pro zpoplatnění jejich odběru. Dle aktuálního návrhu by ze stávajících 2 Kč/ m3 by mělo dojít v roce 2017 ke zvýšení na úroveň 3 Kč/ m3 a dále postupným nárůstem do roku 2022 až na 6 Kč/ m3.

Současně došlo i ke snížení ročního limitu pro zpoplatnění odběru podzemních vod, avšak měsíční limit byl zcela zrušen. Z návrhu je zřejmá snaha o posílení stávajícího ekonomického nástroje, ale neměli bychom se pokusit hledat vhodnější nebo více motivační řešení?

Tento ekonomický nástroj má v celém spektru možných řešení pouze částečný přínos. Důvodem je zejména nízká závislost spotřeby domácností na ceně vody, tedy se jedná v podstatě o další typ daně uvalené na tzv. nezbytné statky.

Snížit spotřebu už moc nepůjde

V minulosti, v letech 2005 – 2015, spotřeba domácností (v litrech/ osobu/ den) klesla přibližně o 11 %, zatímco průměrná cena za vodné a stočné v ČR bez DPH vzrostla významně více. Vzhledem k tomu, že v současné době je spotřeba domácností již velmi nízká (uvádí se asi 90 litrů/ osobu/ den), je zde pouze malý prostor pro další úspory.

Vztah mezi spotřebou vody a cenou vodného a stočného je zobrazen níže. Jedná se o značně neelastickou poptávku s průměrným koeficientem cenové elasticity poptávky rovným hodnotě 0,22. Tento koeficient vyjadřuje, že při zvýšení ceny vodného a stočného o 1 % (bez uvažování DPH), se poptávka, resp. spotřeba, sníží o 0,22 %.

tabulka.jpg

 

Pro přečtení celého obsahu musíte být součástí našeho předplatného

za 2490 Kč získáte přístup ke všem článkům na Prumyslovaekologie.cz na 1 rok

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372