1/2024

Připomínky: Návrh zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě

| zdroj: VeKLEP, HK ČR0

ivo-lukacovic--mXn2vfmwNc-unsplash
zdroj: unsplash.com

Ministerstvo životního prostředí předložilo do meziresortního připomínkového řízení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/2008 Sb., o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon je transpozičním předpisem ve vztahu ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2004/35/ES ze dne 21. dubna 2004 o odpovědnosti za životní prostředí v souvislosti s prevencí a nápravou škod na životním prostředí (dále jen „Směrnice“). Přestože transpozice Směrnice je v tuto chvíli úplná a řádná, zákon není v aplikační praxi využíván, a to z důvodu jeho nejasné působnosti ve vztahu k složkovým právním předpisům upravujícím obdobnou matérii, tedy ukládání nápravných opatření (vodní zákon, zákon o zemědělském půdním fondu, zákon o ochran přírody a krajiny).

Účelem novely je tak primárně zefektivnění aplikační praxe, a to díky jasnému odlišení působnosti zákona od působnosti složkových předpisů. Toto zpřesnění se děje prostřednictvím úpravy definice ekologické újmy.

Dále dochází k zpřesnění procesního postupu při provádění preventivních a nápravných opatření, včetně zakotvení možnosti úhrady nápravných opatření ze Státního fondu životního prostředí České republiky v situacích, kdy není původce závadného stavu znám nebo se jej nepovede zjistit, a příslušný orgán provádí nezbytná nápravná opatření sám.

Navrhuje se také doplnění kompetence České inspekce životního prostředí a zakotvení některých nových skutkových podstat přestupků a k narovnání výše sazeb s ostatními zákony na úseku ochrany životního prostředí.

Termín připomínek: 24. června 2024

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag