2/2023

Připomínkové řízení: vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích

| autor: redakce0

Připomínkové řízení: vyhláška o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvíc

Odůvodnění navrhované právní úpravy

Na základě průběžného vyhodnocování praktické aplikace vyhlášky č. 70/2016 Sb., o vyúčtování dodávek a souvisejících služeb v energetických odvětvích, dospěl ERÚ k závěru, že je nezbytné do vyúčtování doplnit tyto náležitosti:

  • Identifikace smlouvy, na základě které je vyúčtování provedeno – číslo smlouvy, datum uzavření smlouvy a údaj o tom, na jakou dobu je smlouva uzavřena,
  • Datum zahájení dodávky do odběrného místa zákazníka,
  • Datum ukončení smlouvy, pokud je smlouva uzavřena na dobu určitou, a vymezení doby, ve které je zákazník oprávněn učinit projev vůle směřující k bezplatnému ukončení smlouvy, je-li sjednána.

Uvedené náležitosti přímo souvisejí s dodávkou příslušné energie podle účinné smlouvy a jejich neznalost ze strany zákazníků přispívá k nekalým praktikám obchodníků, kteří ji využívají ve svůj prospěch, brání se poskytování těchto informací zákazníkům a v důsledku tohoto jednání zákazníkům znemožňují uplatňování jejich práv, zejména práva na volbu (změnu) dodavatele.

Takové jednání je na energetickém trhu zcela nepřípustné a ERÚ zastává názor, že výše uvedené náležitosti se přímo váží k dodávce příslušné energie a zákazník by s nimi měl být seznámen právě na dokladu o vyúčtování.

Základním protiargumentem může být dostupnost tohoto okruhu informací přímo ze smlouvy, ale současné nastavení smluvních vztahů na energetickém trhu zjištění těchto údajů přímo ze smlouvy značně komplikuje (například v případě data zahájení dodávky dokonce neumožňuje).

Vzhledem ke skutečnosti, že na datum zahájení dodávky je v naprosté většině případů navázána účinnost uzavřené smlouvy a na účinnost smlouvy jsou pak navázány možnosti ukončení závazku ze smlouvy, je nedostupnost tohoto údaje pro zákazníka vysloveně nežádoucí a stává se hlavní příčinou většiny negativních důsledků pro takového zákazníka.

Podle ERÚ jsou do náležitosti vyúčtování přidávány pouze ty údaje, které jsou s dodávkou energií zákazníkovi neoddělitelně spojeny. Účelem navrhovaných změn není snaha dodavatele energií nepřiměřeně zatěžovat, ale snaha částečně vyrovnat informační nerovnováhu v jejich vztahu se zákazníky, která je bohužel příčinou velkého množství pro zákazníka nepříznivých situací na trhu s energiemi.

Vzhledem k tomu, že jiný individualizovaný nástroj mimo uzavřenou smlouvu, než vyúčtování, se v praxi ve vztahu mezi zákazníkem a dodavatelem energií nevyskytuje nebo nemá požadované účinky, navrhuje ERÚ s ohledem na výše uvedené vhodné doplnění právě vyúčtování dodávek energií.

Termín připomínek: 15. 5. 2017 – 5. 6. 2017

Adresa připomínek:eva.dlouha@eru.cz

Datum účinnosti je stanoveno na 1. 10. 2017 tak, aby dodavatelé energií měli dostatečný časový prostor pro přenastavení svých informačních systémů podle vyhláškou požadovaných změn.

Ke stažení:

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP