1/2024

Přelomová studie: Po odstavení českých uhelných elektráren světla nezhasnou. Naše síť může v roce 2030 bezproblémově fungovat bez velkých uhelných elektráren a s OZE

| autor: TZ Hnutí DUHA, Aliance pro energetickou soběstačnost, CEE Bankwatch Network, Frank Bold, Glopolis0

Přelomová studie: Po odstavení českých uhelných elektráren světla nezhasnou. Naše síť může v roce

Studie Czech Power Grip Without Elektricity from Coal by 2030 vznikla na objednávku organizací Glopolis, Frank Bold, Hnutí DUHA, CEE Bankwatch Network a Aliance pro energetickou soběstačnost. 

Český výtah ze studie najdete zde: http://glopolis.org/wp-content/uploads/Infolist-sit-bez-uhli.pdf. Celou studii v angličtině najdete zde: http://glopolis.org/wp-content/uploads/Czech-Grid-Without-Coal-By-2030_fin.pdf 

Základem studie jsou výsledky modelování, které provedli experti Energynautics pomocí vlastních softwarových nástrojů. 

Simulovali na počítačovém modelu chování sítě ve všech dnech roku s předpokladem zrychlení energetické transformace v České republice mezi dneškem a rokem 2030. 

Projevila by se především odstavením všech uhelných zdrojů provozovaných výhradně pro výrobu elektřiny. 

Podle předpokladů zůstanou v provozu pouze uhelné zdroje s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny, jejichž hlavním cílem je zásobování velkých sídelních celků teplem, a kogenerační zdroje v průmyslových podnicích. 

Pro ty navíc bude zajištěno uhlí, kterým by se jinak zbytečně plýtvalo v nízkoúčinných elektrárnách. 

Druhým významným rozdílem mezi předpoklady pro rok 2030 a současným stavem je nárůst výkonu obnovitelných zdrojů, především větrných a solárních elektráren, tedy zdrojů závislých na počasí. 

Model předpokládá nárůst výkonu větrných elektráren na 2050 MW (oproti 278 MW v roce 2017) a solárních elektráren na 5500 MW (oproti 2100 MW v roce 2017). Podle výsledků modelu tento nárůst stabilitu sítě neohrozí.

Hlavním výsledkem modelu, který testoval řadu parametrů sítě v patnáctiminutových intervalech, je zjištění, že ani po rozsáhlé transformaci nebude ohrožena bezpečnost dodávek spotřebitelům.

Studie také ukazuje, že ve včerejší bouřlivé debatě o omezení výjimek z limitů pro znečištění ovzduší z uhelných elektráren v Poslanecké sněmovně měli pravdu ti, kteří argumentovali, že útlum uhelných elektráren kvůli ochraně ovzduší neohrozí dodávky tepla a elektřiny ani stabilitu elektrizační soustavy. 

Bohužel včera nakonec vyhrálo neopodstatněné strašení, prospěšné uhelné lobby. Přitom velmi kompromisní návrh Pirátů k zákonu o ovzduší by zdaleka nevedl k zavření všech elektráren, které by dle nové studie zavřeny bez problémů být mohly. Na základě dnešních informací může poslanecký omyl opravit ještě Senát.

Karel Polanecký z Hnutí DUHA řekl: "Není možné, aby Česká republika plnila Pařížskou dohodu a zároveň provozovala uhelné elektrárny v Počeradech, Chvaleticích nebo Dětmarovicích. 

Potřebný útlum uhelných elektráren bude znamenat významný zásah do systému. Zpráva o tom, že česká síť se bez uhelných elektráren může obejít, je důležitým vstupem do debaty. Poslanci včera unáhleně odmítli omezit znečištění z uhelných elektráren, senátoři však už mohou rozhodovat s vědomím zcela nových informací."

Kristína Šabová z Frank Bold řekla: Modelování expertů z Energynautics nastínilo možnosti pro rozvoj obnovitelné energetiky, jaké má stávající česká síť bez potřeb zásadních úprav. 

V oblasti práva a regulace však máme nedostatky. Chybí například vodítka pro volbu lokalit vhodných pro větrné elektrárny nebo právní úprava akumulace. 

Barbora Urbanová z Centra pro dopravu a energetiku, členské organizace CEE Bankwatch Network, řekla: "Všechny členské státy EU právě připravují Národní plány, které mají říci, jak země dosáhnou svých energeticko-klimatických cílů pro rok 2030. 

Dnes zveřejněná studie jasně dokládá, že se Česká republika nemusí rychlejší energetické transformace obávat a může si stanovit ambicióznější cíl pro rozvoj obnovitelné energetiky."

Martin Sedlák z Aliance pro energetickou soběstačnost řekl:"Česká energetická koncepce potřebuje přepracovat na základě impulsů z evropských cílů ve zvyšování podílu energie obnovitelných zdrojů v příštím desetiletí i nastupujících prvků akumulace energie. 

Studie ukazuje, že lze zvládnout stabilní chod sítě bez blackoutů i pomocí decentralizovaných řešení, mezi které patří také společná výroba elektřiny a tepla." 

Klára Sutlovičová z analytického centra Glopolis řekla:"Výkon obnovitelných zdrojů v některých zemích narostl natolik, že pokrývají významnou část spotřeby. 

Během deseti let, v období 2007 až 2017, se podíl obnovitelných zdrojů v Evropské unii na celkové výrobě zdvojnásobil a činí už 30 procent. 

Zkušenosti ze zemí s vysokým podílem zdrojů závislých na počasí ukazují, že je lze efektivně využít, aniž by byla ohrožena spolehlivost zásobování zákazníků. 

Energynautics spočetli, že je to možné i u nás - a ČR by dokonce mohla zůstat zemí s převažujícím vývozem elektřiny."

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling