Reklama

29. 3. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva HM Praha

Pražané mohou opět využít dotace z Programu Čistá energie Praha

Rada hl. m. Prahy dnes schválila vyhlášení dalšího roku Programu Čistá energie Praha. Ten od roku 1994 pomáhá majitelům bytů či domů modernizovat dosavadní způsob vytápění na ekologičtější varianty a podporuje tak zlepšování ovzduší v hlavním městě i úspory energií.

Na pokračování Programu Čistá energie Praha Rada hl. m. Prahy letos vyčlenila 18 milionů korun. Celkem bylo již v rámci programu v letech 1994 až 2016 na základě podání 18 677 žádostí vyplaceno 551 milionů korun, ekologičtější a úspornější vytápění dostalo 46 347 bytových jednotek.

Pro letošní rok jsou výrazně finančně upřednostněny projekty, kde dochází k výměně kamen či kotle na uhlí za ekologický zdroj. Při náhradě kamen může žadatel dostat na 1 byt až 70 000 Kč (maximálně 80 % vynaložených nákladů), při výměně kotle na pevná či kapalná paliva až 50 000 Kč.

V rámci Programu je možné požádat o dotaci například na výměnu stávajícího neekologického vytápění za ekologické, modernizaci plynového topení, přeměnu lokálních topidel ve prospěch topidel centrálního typu nebo instalaci tepelných čerpadel či solárních kolektorů.

„Jsem velmi ráda, že se podařilo zvýšit finanční příspěvek pro náhradu kamen na pevná paliva. Kotle na pevná paliva je totiž možné podpořit z kotlíkových dotací, ale „kamínkáři“ dosud mohli dostat maximálně 25 000 korun, a to je jako motivační příspěvek málo.

Program tak byl využíván hlavně lidmi, kteří měnili starý plynový kotel za nový. Nicméně tuhá paliva se podílejí na znečištění ovzduší mnohem více než plynové kotle, tak doufám, že navýšení podpory bude motivovat občany topící v kamnech uhlím k jejich výměně za moderní vytápění centrálního typu s ekologickým zdrojem,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372