2/2023

Praha připravuje systém řízení spotřeby energií ve svých budovách

| autor: Tisková zpráva HM Praha0

Praha připravuje systém řízení spotřeby energií ve svých budovách

Na základě dvouletého pilotního testování bude vytvořen efektivní systém hospodaření s energiemi. Postaven bude na principech energetického managementu rozšířených o inovativní postupy, jak konkrétní úsporná opatření realizovat.

Následným plošným zavedením systému se sníží spotřeba energie a vody v budovách hlavního města až o 10 %.

„Efektivnější hospodaření hlavního města je dalším důležitým výstupem koncepce Smart Prague do roku 2030. Kromě zvyšování komfortu života pro občany chceme šetřit peníze, abychom úspory mohli investovat do oblastí, na které se v současném rozpočtu nedostává,“ komentuje spuštění energetického projektu primátorka hl. m. Prahy Adriana Krnáčová.

Podobné projekty se úspěšně realizují v Plzni, Litoměřicích a ve Zlínském kraji. A právě zkušenosti z Litoměřic, jejichž koncept je odbornou veřejností nejlépe hodnocen, se využijí při realizaci pražského projektu. Konkrétně jde o spolupráci s odborníkem na energetický management Jaroslavem Klusákem, který už několik let působí na pozici energetického manažera města Litoměřice.

Průběh projektu

V první fázi se na vybraném vzorku budov provede analýza spotřeby energie a vody. Následně se identifikují příležitosti pro úspory a možnosti zefektivnění spotřeby. Na základě toho vzniknou metodické postupy pro jejich realizaci, se kterými budou seznámeni odpovědní zaměstnanci Magistrátu hlavního města Prahy a správci budov.

Do pilotního testování jsou zařazeny budovy několika středních škol, Muzea hlavního města Prahy, domova pro seniory a Jedličkova ústavu. A po vyhodnocení se systém rozšíří na veškerý nemovitý majetek hlavního města.

Ekonomický přínos

Přínosy zavedení systému řízení spotřeby energií jsou zejména v ekonomické rovině velmi dobře měřitelné a navázané na úsporu spotřeby energií a médií. Omezí se plýtvání, efektivnější bude preventivní údržba, město bude znát přesné náklady na výrobek nebo službu.

Kromě toho bude možné efektivně vyhodnocovat úsporných opatření a sníží se emise znečišťujících látek. Projekt svými výsledky aktivně doplní plánované projekty, které budou koncepčně řešit investice do budov a energetické úspory. Předpokládané celkové náklady na implementaci a provoz činí 2,6 mil. korun (bez DPH).

Strategické dokumenty jako východisko

Projekt vychází z koncepce Smart Prague do roku 2030. Reaguje také na požadavky ministerstva průmyslu a obchodu na snižování energetické náročnosti, je v souladu se strategickým plánem hlavního města (např. části Chytré město a Ekonomická udržitelnost) a se zákonem o hospodaření energií.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP