1/2024

Plocha zeleně v Praze se opět zvětšila

| autor: Hlavní město Praha0

Plocha zeleně v Praze se opět zvětšila

Hlavní město v této oblasti dlouhodobě pracuje na zlepšení podmínek a díky mnohaleté snaze se podařilo postupně nově ozelenit plochu více než 270 hektarů, což je takřka stejná plocha, jakou má Kunratický les. Nejnovější vybudované zelené plochy se nacházejí v Satalicích.

V současné době byl úspěšně dokončen další dílčí projekt hlavního města Prahy, a to „Les Arborka“ v Satalicích. Zde bylo na původně zemědělské půdě vysázeno více než 89 tisíc stromků. „Jak je vidět, sázíme v Praze nové stromy o sto šest. Výsadba nových stromů je základním pilířem boje proti suchu a klimatickým změnám. 

Obyvatelé Satalic a blízkého okolí navíc získají nové místo pro procházky přírodou a odpočinek. Doufám, že se v novém Lese Arborka budou cítit dobře,“ uvedl náměstek primátora hl. m. Prahy Petr Hlubuček.

Základním požadavkem u podobných akcí je plnění více funkcí najednou. Stejně tak je tomu na této ploše, kde byla v rámci posílení rekreační funkce obnovena historická polní cesta, která nebyla v posledních desítkách let ve zcela ideálním stavu. 

Nyní je zde možné na kole, bruslích i pěšky využívat novou asfaltovou cestu, která tvoří okruh, takže sportovní využití nových cest v délce přes 2,5 kilometru se zde přímo nabízí.

Pro procházky a odpočinek mohou lidé využít také novou mlatovou cestu, která prochází střídavě lesními a lučními porosty, jichž je zde nově více než devět hektarů. Celková plocha „Lesa Arborka“ čítá více než 18 hektarů, což odpovídá ploše pětadvaceti fotbalových hřišť. Ze současně zpracovaných projektů pražského magistrátu se jedná o dokončení největší souvislé plochy nové zeleně na území Prahy.

Celá akce byla připravena a financována magistrátním odborem ochrany prostředí. Z celkových 11 milionů korun, což jsou dosavadní náklady na založení nového lesa, šlo více než 75 procent z této částky na vybudování cest. 

Postupně se také počítá s dovybavením běžným mobiliářem a na podzim tohoto roku zde budou v rámci lučních trávníků vysazeny desítky solitérních stromů. S ohledem na historický název této lokality zde budou vysázeny stromy velmi pestré druhové skladby tak, aby esteticky hodnotně dotvořily novou plochu pražské veřejné zeleně.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA