1/2024

Pitná voda ve světle evropské legislativy i v příkladu dobré praxe českého vodárenství

| autor: Ivana Weinzettlová Jungová| zdroj: SOVAK ČR0

mika_paul_uvodni_foto_0.png
zdroj: sovak.cz

Ve třetí části webkonference Pitná voda, kterou moderoval Mgr. Jiří Paul, MBA, Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., přednášeli Ing. Radka Hušková, Pražské vodovody a kanalizace, a.s., Ing. Tomáš Žitný, Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s., Ing. Tomáš Hloušek, Ph.D., Středočeské vodárny, a.s., Ing. Bohdan Soukup, Ph.D., MBA, Středočeské vodárny, a.s., JUDr. Jan Kudrna, Ph.D., Právnická fakulta Univerzity Karlovy a Ing. Milan Míka, CHEVAK Cheb, a.s.

Ing. Radka Hušková se ve své prezentaci zaměřila na novou směrnici pro pitnou vodu (DWD), která po 22 letech nahrazuje původní směrnici. DWD byla intenzivně připravována od roku 2018. Vzhledem k pandemii covid-19 bylo odsunuto konečné schvalování, ale nyní již je připravena k vydání a publikována bude pravděpodobně koncem roku 2020.

Implementace do národních právních předpisů bude následovat v příštích dvou letech. Ing. Radka Hušková se podrobně věnovala tomu, co zásadního nová DWD přinese. Nově jsou například zavedeny požadavky na kvalitu materiálů, chemikálií, filtračních médií v kontaktu s pitnou vodou. Evropská komise do 1 roku zveřejní seznam látek, které vzbuzují obavy. Komise stanoví směrné hodnoty pro tyto látky a také do 3 let metodiku pro měření mikroplastů a technické pokyny pro sledování PFAS a sumu PFAS.

Nově je povinné vykazování ztrát vody metodou založenou na indexu infrastrukturní ztrátovosti vodovodní sítě nebo jiné vhodné metody. U četnosti odběrů vzorků v případě provozovatelů produkujících nad 100 kubíků za den nedochází ke změnám, ale u malých vodovodů bude četnost navýšena. Stejně tak se malé vodovody budou muset vypořádat s povinností informovat spotřebitele a nastavit si zveřejňování požadovaných informací, pokud tak již nečiní. Na závěr Ing. Radka Hušková uvedla, že při implementaci směrnice do českých národních předpisů bude nutné rozložit povinnosti mezi zúčastněné strany, nejen pro provozovatele vodovodů a kanalizací.

Nyní již téměř sedmileté zkušenosti z provozu vodárenského systému bez použití hygienického zabezpečení chlorem mají Vodovody a kanalizace Mladá Boleslav, a.s. O zkušenostech s provozováním Skupinového vodovodu Mladá Boleslav, ze kterého je zásobováno 72 tisíc obyvatel, se s účastníky webkonference podělil Ing. Tomáš Žitný. Nutno podotknout, že základem úspěchu je velmi kvalitní zdroj, v tomhle konkrétním případě je jím podzemní voda z prameniště Klokočka.

Na vodovodním systému je 16 vodojemů o celkovém objemu 18 400 m3 a 12 přečerpacích či tlakových stanic. A co nejvíce ovlivňuje kvalitu pitné vody v systému? Kromě rizik, která jsou dobře zvládnutelná a má je provozovatel pod kontrolou, tedy zásahy zaměstnanců při realizaci oprav havárií a dalších provozních zásahů na síti, je třeba se zaměřit na dozor při investicích a opravách prováděných dodavateli a zejména při realizaci investic cizích investorů.

V praxi se setkávají zejména u menších projektů s nedostatečnou kvalifikací zaměstnanců zhotovitelů a je obtížné prosazovat podmínky, když vodárenská společnost nezastává pozici investora. Zranitelným místem systému je i vodojem a je tedy dobré ho zabezpečit. Ing. Tomáš Žitný shrnul, že za celou dobu provozování nebylo nutné řešit žádnou událost týkající se zhoršení kvality pitné vody z důvodu nepoužívání dezinfekčních prostředků a odběratelé velmi kladně hodnotí kvalitu pitné vody.

Výsledkem nasazení projektu je i fakt, že na úpravně vody Rečkov nebylo nutné nadávkovat do vody 3 240 kg plynného chloru za rok. V případě, že společnost má spolehlivý zdroj, stojí za to výše popsanou metodu vyzkoušet.

Celý průběh webkonference ve dnech 3., 5. a 10. 11., kterou zhlédlo na dvě stovky účastníků, se setkal s velmi kladnou odezvou a proběhla zde i zajímavá diskuse nad aktuálními tématy oboru vodovodů a kanalizací. Odpovědi na některé nezodpovězené dotazy z důvodu nedostatku času ve vysílání budou zveřejněny na webových stránkách SOVAK ČR, odkaz naleznete v nejbližších dnech pod akcí zde.

Příští ročník konference Provoz vodovodů a kanalizací je naplánován na 2.–3. 11. 2021.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP