Písek: Z kohoutků už teče voda z nové úpravny

| autor: Město Písek0

Písek: Z kohoutků už teče voda z nové úpravny

Za objekt vybavený nejmodernější technologií na úpravu vody město zaplatilo přes 181 milionů korun bez DPH. Díky této významné investici bude v Písku na dlouhá léta zajištěna stabilizace dodávek kvalitní pitné vody.

Stavba nové úpravny byla zahájena v květnu 2017. Vloni dokončené zařízení bylo letos uvedeno do zkušebního provozu, a probíhaly zde laboratorní zkoušky vyráběné vody.

Podle sdělení Romana Honzíka, jednatele Vodárenské správy Písek, zkušební provoz potrvá jeden rok a po jeho vyhodnocení bude úpravna zkolaudována a uvedena do provozu trvalého.

Ve zkušebním provozu se kontroluje kvalita vyráběné vody a funkčnost zařízení,“ vysvětluje Roman Honzík.

Nová úpravna je vybavena nejmodernější technologií. Automatický systém umožní řízení procesu úpravy a výroby pitné vody i při výrazných výkyvech kvality surové vody.

„Díky napojení na vizualizaci potrubí a propojení systému s matematickým modelem vodárenské sítě významně omezíme úniky vody, a tak budeme tuto čím dál dražší surovinu také šetřit,“ doplňuje Roman Honzík

Město má uzavřenu koncesní smlouvu s provozovatelem vodárenské sítě firmou ČEVAK, a. s. Náklady na stavbu byly primárně hrazeny z nájemného za vodohospodářský majetek, které činí 55 milionů korun ročně.

Písek je zásobován vodou ze dvou zdrojů. Osmdesát procent tvoří upravená říční voda z Otavy a zbytek zajišťuje jihočeská vodárenská soustava z nádrže v Římově.

„Kombinace dvou zdrojů se potvrdila jako výhodná i v posledních měsících roku 2018, kdy jsme po odpojení staré úpravny nemuseli řešit žádné problémy s dodávkami pitné vody odběratelům, či s její kvalitou,“ říká místostarostka Petra Trambová.

Voda z řeky Otavy se ve městě upravuje od roku 1900, kdy byl na Hradišti vybudován první vodojem.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK