1/2024

Ostrava má akční plán pro zlepšování ovzduší

| zdroj: Město Ostrava0

Ostrava má akční plán pro zlepšování ovzduší

Nákup stroje je součástí řady plánovaných aktivit uvedených v Akčním plánu města Ostravy. 

Stroj za téměř 3 miliony korun byl z 80 procent hrazen z Fondu životního prostředí města Ostravy. V obvodu bude pomáhat se snižováním prašnosti způsobené hlavně intenzivní automobilovou dopravou, která je jedním ze čtyř nejvýznamnějších zdrojů znečištění ovzduší na území města.

Nákup stroje je součástí řady plánovaných aktivit uvedených v Akčním plánu města Ostravy, tedy dokumentu, jehož cílem je v co nejkratším čase ve městě realizovat opatření z takzvaného Programu zlepšování kvality ovzduší, zpracovaného Ministerstvem životního prostředí.

Nový porubský stroj je využitelný celoročně. Ve výbavě má kartáčový rotační systém pro odstraňování prachu. V zimě se dá vyměnit za radlici nebo zametač sněhu a na korbu se může přidělat šnekový sypač soli s rozmetadlem. Hodí se tedy i pro zimní údržbu chodníků.

V případě potřeby může sloužit také jako malý náklaďák k převozu sypkých materiálů. Celková cena auta i s příslušenstvím je 2,94 milionu korun, dotace z fondu životního prostředí je ve výši 2,35 milionů korun.

Akční plán

Akční plán zahrnuje celou řadu opatření a projektů. Město plánuje mimo jiné další ekologizaci vozového parku městské hromadné dopravy, stavby a rekonstrukce tramvajových a trolejbusových tratí, výstavbu cyklostezek a cyklistické infrastruktury, rozšíření pěších zón ve městě, výsadby zeleně a zakládání nových parků, výstavbu vícepodlažních parkovišť a parkovišť park and ride, rekonstrukce problémových křižovatek, projekty pro zvýšení komfortu cestování veřejnou dopravou apod.

Program zlepšování kvality ovzduší (PZKO), který ministerstvo vyhotovilo v roce 2016, nyní prochází aktualizací. Ostrava řadu opatření, která jsou v PZKO uvedena, prováděla již v minulosti. Bez ohledu na povinnost vztahující se k zákonu o ochraně ovzduší realizovalo mnoho projektů vedoucích ke zlepšování životního prostředí; mělo vypracován svůj Krátkodobý program ke zlepšování kvality ovzduší již v roce 2012.

V září tohoto roku vydalo „Akční plán statutárního města Ostravy k implementaci Programu zlepšování kvality ovzduší", který zahrnuje jak projekty zrealizované do roku 2020, tak ty s plánovanou realizací po roce 2020. Plán obsahuje konkrétní informace o projektech, harmonogram realizace příslušných aktivit a dílčích kroků jednotlivých projektů, finanční náročnost, finanční krytí, termíny plnění a interní gesce.

„Město Ostrava mnohá opatření například ke snížení emisí z dopravy či k energetickým úsporám realizovalo již dříve nad rámec svých legislativních povinností i závazků vyplývajících ze zákona. Řada z nich je již hotova, na mnohých se pracuje, s dalšími začneme v nejbližší době.

V Akčním plánu je například nově stanovena podmínka zapracovávat do zadávací dokumentace veřejných zakázek technická opatření, která zajistí minimalizaci dopadů spojených s realizací zakázky na kvalitu ovzduší. To považujeme za velmi důležitý krok pro budoucí lepší kvalitu ovzduší ve městě, protože u všech nových staveb se tak budou emise minimalizovat na nejnižší možnou míru," upozornila náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Součástí Akčního plánu je i pořizování dalších čisticích vozů. Aktuálně jich mají ostravské obvody a jejich technické služby k dispozici deset, tři z nich byly částečně hrazeny z Fondu životního prostředí města Ostravy (FŽP).

Dva speciální zametací vozy mají Technické služby Ostrava – Jih. Ten druhý od letošního září, jeho pořizovací cena byla 4,8 milionu korun, dotace z FŽP byla 2,4 milionu korun.

Technické služby Moravská Ostrava a Přívoz mají čtyři čistící vozy, z nichž byl nákup jednoho stroje podpořen z fondu částkou 2,4 milionu korun. Technické služby Slezská Ostrava vlastní 3 čistící vozy. Nejnovější vůz má městský obvod Poruba.

Ostrava bude na svém území i nadále nadlimitně čistit všechny silnice, tedy i ty ve vlastnictví kraje a státu. Polovina čištění bude doplněna o kropení. Se zásadním rozšířením rozsahu čištění komunikací město začalo v roce 2018. Státní, krajské i městské komunikace jsou rozděleny podle prachových map do tří kategorií a v závislosti na tom se odvíjí frekvence čištění: samosběrným vozem 1 až 3x měsíčně, kropičkou 2 až 3x měsíčně, celkem tedy 6x měsíčně. Přitom zákon ukládá čistit cesty 2x ročně.

„Máme za to, že v tomto rozsahu se čištění cest nepraktikuje v žádném jiném velkém českém městě. Jeho cílem je snížení sekundární prašnosti a zlepšení kvality ovzduší. Čistíme nejen komunikace v majetku města, ale i krajské a státní. Ročně to vyjde na více než 30 milionů korun z rozpočtu města. Sesbíráno bylo od začátku letošního roku přes 4 tisíce tun smetků s významným podílem prachu, je to o zhruba pět set tun více než vloni," doplnila resortní náměstkyně K. Šebestová.

Statutární město Ostrava bude svůj Akční plán průběžně aktualizovat a důsledně pracovat na uvedených projektech a dodržovat stanovené termíny. V předchozím období už město modernizovalo a ekologizovalo prostředky městské hromadné dopravy i vozový park Dopravního podniku Ostrava, vybudovalo dopravní projekty zajišťující plynulost dopravy, podporovalo a podporuje cyklodopravu ve městě, vysazuje zeleň a zajišťuje péči o ni, intenzivně čistí komunikace, přispívá občanům ze svého rozpočtu na výměny zastaralých kotlů a poskytuje za tímto účelem také bezúročné zápůjčky.

Ostrava také vytvořila webovou aplikaci ČistáOVA, která je komunikačním kanálem mezi veřejností a městem a umožnuje lidem hlásit závady a nedostatky ve veřejném prostoru kdekoliv ve městě. Nemalé výdaje jdou též na stavební úpravy budov města vedoucích k energetickým úsporám, na úpravy veřejného prostranství i osvětovou činnost.

Město má taktéž svůj sjednocený informační oficiální web k životnímu prostředí s názvem zdravaova.cz, který byl několikrát oceněn jako nejlepší městský web k životnímu prostředí v České republice. Z grantového programu Ostrava finančně podporuje projekty veřejnosti i neziskových organizací, například vytvoření aplikace SmogAlarm sloužící ke zjištění aktuálního stavu ovzduší.

Naplánované projekty a připravované aktivity uvedené v Akčním plánu budou spolu se statutárním městem Ostrava průběžně plnit také městské obvody a Dopravní podnik Ostrava. Akční plán je zveřejněn zde: https://zdravaova.cz/akcni-plan-statutarniho-mesta-ostravy-k-implementaci-programu-zlepsovani-kvality-ovzdusi/.

Na fotografii: Prachožrout má vyměnitelné vybavení, nyní má nasazenou radlici na sníh, v létě bude mít kartáče na prach. Foto: René Stejskal/ostrava.cz.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA