1/2024

Opatření velkých průmyslových podniků proti šíření koronaviru – Best Practice

| autor: redakce| zdroj: SP ČR0

Opatření velkých průmyslových podniků proti šíření koronaviru – Best Practice

1. Pandemické plány – diskutovány s hygienou, s municipalitami, lékař

2. Home office

 • Masivní rozšíření pro všechny, kde to technika či povaha práce umožňuje

 • U administrativních pracovníků, kde to není možné, omezení zaměstnanců na jednom pracovišti

 • I u administrativních pracovníků zavedení směnového provozu, aby se snížil počet lidí pracujících v jeden čas (př. účetní)

3. Vstup do podniků

 • Měření teploty na vrátnicích a recepcích – zákaz vstupu osobě se zvýšenou teplotou

 • Externí vstupy omezeny pouze na nezbytné zásobování; ostatní 3. osoby zákaz vstupu

 • Zásobování výroby jen přes jednu dedikovanou bránu (měření teploty)

 • Čestné prohlášení pro všechny dodavatele

4. Koncentrace lidí na pracovištích

 • Žádný meeting, kde je v místnosti více než 15 osob

 • Vytvoření pracovních skupin na pracovištích do 20 osob; vybaveni brýlemi, respirátory a rukavicemi

 • Zastavení provozu výtahů (vyjma technických a zásobovacích výtahů, které nejsou určeny primárně pro přepravu osob)

5. Stravování

 • Měření teploty všech zaměstnanců poskytujících stravování

 • Vybavení osob vydávající stravu respirátory

 • Výdej jídla ideálně u okénka do termoboxu

 • Zcela zákaz pohybu v kantýnách nebo omezení osob v kantýně na max 20 v jednu chvíli

 • Zákaz vstupu veřejnosti do jídelen

6. Hygiena

 • Omezení vstupu do prostoru šaten pro ty kteří nejsou pracovním výkonem znečištěni

 • Omezení počtu osob pohybujících se v jedné chvíli v prostoru šaten na max 20 osob v jednu chvíli

 • Čištění společných prostor ozonem nebo dezinfekcí v pravidelných intervalech

7. Školení

 • Veškerá školení zakázána, vyjma BOZP e-learnigem nebo samostudiem

8. Cestování

 • Všechny osoby vracející se ze zahraničních služebních cest jdou na 14 dnů do karantény

 • Zákaz služebních cest mimo i v rámci ČR, vyjma nezbytných cest k zajištění chodu firmy (schvalují HR ředitelé firem)

 • U firem zajišťující svozy zaměstnanců ze zahraničí či ze vzdálenějšího okolí se provádí měření teploty již při vstupu

9. Doprava do zaměstnání

 • Umožnění používat služební a soukromá vozidla k cestám domů

 • Výzva zaměstnanců k cestě vlastním vozidlem, na kole či pěšky

10. Další

 • Firemní linka se pro zaměstnance, kde mohou konzultovat, když neví, jak postupovat

 • Trvalá dostupnost dezinfekčních prostředků

 • Zákaz podávání rukou

 • Přerušení preventivních oprav, kde je v jedné chvíli více osob

 • Přítomnost lékařského personálu v závodech

11. Rizika odstavení provozů:

 • Nemožnost odstevní u strategických výrob –(rafinerie, chemie, vysoké pece, koksovny, energetika, plynové hospodářství, papírenství apod.)

 • Ovlivnění dodávek pro nutné zásobování

 • Ovlivnění infrastrukturních investic a kritické infrastruktury státu (cesty, železnice, energetika) – chybělo by železo, strojírenské části, chemické prostředky (paliva, maziva, dezinfekce, obalové materiály, materiály pro osobní hygienu apod.)

 • Lavinový efekt na střední a malé

12. Požadavky:

 • Prodloužení platnosti všech zákonných školení o 2 měsíce (nebo alespoň vyhlášení, že nebude penalizováno)

 • Prodloužení všech STK o 2 měsíce

 • Převedení zaměstnance na jinou práci i bez jeho souhlasu - výklad §41 odst. 4 zákoníku práce – termín „mimořádné události“ – použít pro současnou situaci

 • Dohoda s odbory na národní úrovni, že zaměstnavatel může dovolenou nařídit bez 14 lhůty (max 2 týdny)/případně úprava zákona

 • Možnost individuálního vstupu zahraničních pracovníků do ČR pro zachování chodu výrob

Foto: pixabay

Komentáře

 1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP