1/2024

Oběhové hospodářství na vysoké škole

| autor: Pavel Mohrmann0

Oběhové hospodářství na vysoké škole


Za realizací prvního kurzu Oběhového hospodářství (ObH) stojí Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze, Zdeněk Horsák, generální ředitel společnosti SUEZ Využití zdrojů, a.s., Soňa Jonášová, ředitelka Institutu cirkulární ekonomiky (INCIEN) a Česká asociace oběhového hospodářství. Kapacita je naplněna. Kurz studuje 22 studentů.

Zajímavých témat je dost

Tematické okruhy pokrývají všechna hlavní témata oběhového hospodářství tak, aby si účastník kurzu dovedl udělat nejen jasnou představu co to oběhové hospodářství je, ale i jaká v něm může být jeho vlastní role a jaké místo v něm má podnik ve kterém pracuje. Hlavními tematickými okruhy jsou například základní koncepce ObH, posuzování životního cyklu, recyklační technologie, role oběhového hospodářství ve stavebnictví, návaznost na nakládání s odpady a s odpadními vodami, souvislosti s energetikou, komunikace environmentálních aspektů produktů se zákazníky či ekolabeling. "Zatím máme za sebou tři celodenní bloky kurzu a zájem o ně byl na 100%. V listopadu se plánuje dvoudenní exkurze a na ni se již rovněž přihlásili všichni účastníci," říká Vladimír Kočí, děkan Fakulty technologie ochrany prostředí VŠCHT v Praze.

Kromě spolupořadatelů, kterými jsou za Suez Využití zdrojů gen. ředitel Zdeněk Horsák, a za INCIEN Soňa Jonášová, se jako přednášející dosud ujali slova například, prof. Ivan Holoubek v oblasti toxických látek a mezinárodních úmluv o životním prostředí, Jan Maršák, zástupce ředitele Odboru odpadů MŽP, nebo Ondřej Šrámek z Knauf Insulation. Za pořadatele, Fakultu technologie ochrany prostředí VŠCHT Praha, dosud vystoupil Vladimír Kočí, který přednášel problematiku LCA a environmentálních dopadů a prof. Vratislav Ducháček zabývající se recyklací plastů. Celá řada dalších přednášejících je již připravena a vystoupí v nadcházejících blocích kurzu.

Oběhové hospodářství není virtuální záležitost

Cílem kurzu je začít systematicky budovat osvětu v praktických otázkách oběhového hospodářství. "Chceme tímto podpořit vznik postupně se rozrůstající skupiny odborníků, pracovníků z různých odvětví, kteří se znají, vědí co to je Oběhové hospodářství a budou se snažit práci ve svých podnicích propojovat s ostatními kolegy, navzájem se inspirovat a hledat win-win strategie, ze kterých budou mít přínos nejen oni sami, ale i jejich podnikání, ekonomika obecně a v neposlední řadě i životní prostředí. Chceme ukázat, že oběhové hospodářství jsou konkrétní koncepce uvažování založené na tvrdých ekonomických datech a technologických znalostech. Chceme změnit současnou situaci, kdy o oběhovém hospodářství kdekdo mluví, ale nikdo ho dosud vlastně neviděl," upozornil Vladimír Kočí.

Kurz je poměrně časově náročný, sestává se ze 13 celodenních bloků organizovaných ve dvou až třítýdenních intervalech. Je naplánován jako dvousemestrální, začal v září 2017 a skončí koncem května 2018. Další ročník kurzu je plánován opět od září 2018. Již nyní je možné si předběžně rezervovat místo pro ročník 2018/2019 u Markéty Šerešové na adrese svancarm@vscht.cz. Elektronická přihláška přes webové rozhraní bude spuštěna v březnu 2018.

Nad kurzem převzalo záštitu MŽP rukou ministra Brabce. "Považujeme za čest a podporu, že se o aktivní vystoupení na kurzu s problematikou surovinové politiky přihlásila také ředitelka odboru Průmyslové ekologie MPO, Pavlína Kulhánková. Těší nás, že se na kurzu díky zájmu a otevřenosti účastníků podařilo vytvořit velice příjemnou atmosféru, která přetrvává jak o přednáškách, tak i při diskusích o přestávkách," uzavírá děkan Kočí.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag