1/2021

Obchodní dohoda s Kanadou zatím podepsána nebude

| autor: Tisková zpráva MPO0

Obchodní dohoda s Kanadou zatím podepsána nebude

Důvodem je pozice Belgie, jíž se nepodařilo získat potřebný mandát k podpisu od regionální vlády Valonska. Všechny ostatní členské státy byly připraveny dohodu podepsat. 

Kanadská strana, Evropská komise a federální vláda Belgie v posledních dnech intenzivně vyjednávaly s valonským premiérem Paulem Magnettem, ale valonské požadavky se do pondělního večera nepodařilo uspokojit.

Čtvrteční summit, na němž Kanada a EU měly dohodu CETA slavnostně podepsat, se proto tento týden neuskuteční.

"Jsem velice zklamaný, že se nepodaří tak propracovanou a pokrokovou obchodní dohodu podepsat. Ačkoliv v celé EU panovala na přínosech CETA všeobecná shoda, nepatrné menšině se povedlo na základě ničím nepodložených argumentů dlouho plánovaný podpis zhatit. 

Považuji to za nezodpovědné chování, které bude mít negativní důsledky pro ekonomiku i pověst EU a jejích členských států," prohlásil ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek. "Stále doufám, že dohoda bude alespoň se zpožděním podepsána a vejde v platnost," dodal.

"CETA jako moderní dohoda o volném obchodu nabízí mnohé příležitosti pro naše exportéry. Věřím, že mohla přispět k rozvoji odvětví s vysokou přidanou hodnotou i k tvorbě nových pracovních míst.

Podle prvních výsledků studie dopadů, která je aktuálně zpracovávána, by jen díky odstranění cel mohl český export do Kanady vzrůst až o 8 % v mnoha oblastech jako je například automobilový sektor, zdravotnická technika, výrobky ze železa, produkty zbrojního průmyslu či sportovního textil.

Dohoda byt také přispěla ke snížení vstupních nákladů českých podniků. Co je důležitější, eliminovala by netarifní opatření v podobě zdlouhavých a nákladných procesů v rámci vzájemného uznávání souladu výrobků s existujícími normami.

V tomto ohledu se jedná o nejvíce ambiciózní obchodní dohodu, kterou EU dosud vyjednala. Nejde však jen o ekonomický faktor, který je potřeba brát v potaz. Kanada rovněž vyznává stejné hodnoty jako EU a během jednání nám mnohokrát vyšla vstříc," uvedl ministr Jan Mládek.

"Role společné obchodní politiky EU je nyní vážně zpochybněna a brzy může přijít o svou důvěryhodnost úplně. Jestliže nedokážeme schválit dohodu s tak blízkým a vyspělým spojencem, jakým je Kanada, nelze pomýšlet na dokončení mnoho složitějších jednání s Japonskem, jihoamerickým uskupením MERCOSUR, nebo dokonce USA.

Samotné fungování EU jako celku zažívá další zkoušku. Obávám se, aby EU nyní nebyla vnímána jako zcela neakceschopná. Ukázalo se, že vnitřní problémy EU, či dokonce jednotlivých členských států mohou zcela narušit jednání EU vůči zahraničním partnerům.

Už brzy nás čeká další těžká zkouška v podobě rozhovorů o vystoupení Velké Británie z Evropské unie. Vzhledem k objemu obchodu mezi Velkou Británií a EU a provázaností obou ekonomik budou některé projednávané body mnohem citlivější než oblasti projednávané v rámci CETA.

U dohod o volném obchodu se problematickým oblastem lze vyhnout, v tomto případě bude nutné vyřešit vše a jednomyslně vzájemné nastavení vztahů odsouhlasit.

Pokud by se jednání o vystoupení UK z EU prodlužovala, narůstala by nejistota naši podnikatelů i zahraničních partnerů a dopady na ekonomiku EU by byly velmi citelné. Proto si nemůžeme dovolit "hrát každý sám za sebe".

Musíme si stanovit společné cíle a priority a pak je pevně a jednotně zastávat. Jedině tak bude možné naše zájmy prosadit a zvyšovat prosperitu našich obyvatel," uzavřel ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo