Reklama

12. 4. 2017  |  Zpravodajství  |  Autor: Tisková zpráva Teplárenské sdružení

O tři křišťálové komíny se uchází deset nominovaných projektů

Teplárenské sdružení ČR ocení už popatnácté Projekty roku v soustavách zásobování teplem a chladem. Do užší nominace bylo ve 3 kategoriích vybráno 10 projektů, do nichž teplárenské společnosti investovaly přes 8 miliard korun.

Jejich přínosem je zvýšení účinnosti využití primární energie a využití obnovitelných zdrojů energie, snížení spotřeby paliv a emisí skleníkových plynů a zajištění efektivního zásobování teplem pro byty, průmysl, služby a další odběratele.

Dnešní doba investicím do energetiky příliš nepřeje, tím více je třeba ocenit, že v teplárenství stále vznikají nové zajímavé projekty, které tento tradiční obor posouvají vpřed a přispívají ke zlepšení životního prostředí. Vybrat vítěze nebude snadný úkol,“ řekl předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR Mirek Topolánek.

Tři projekty nominované v kategorii „Rozvoj a využití KVET, obnovitelných a druhotných zdrojů energie“ přispívají k dalšímu rozšíření výroby energie z komunálního odpadu nebo z biomasy a využívají motorovou kogeneraci při modernizaci tepelného zdroje.

Při projektech nominovaných v kategorii „Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem“ došlo k využití tepla z bioplynové stanice v nové soustavě zásobování teplem, k přechodu z parovodů na efektivnější horkovody a k přechodu ze čtyřtrubkového rozvodu na dvojtrubkový, který přináší vyšší komfort pro odběratele.

V kategorii „Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší“ byly nominovány projekty, které výrazně snížily emise SO2, NOx a prachu různými ekologickými opatřeními, změnou paliva nebo modernizací zdroje.

Teplárenské sdružení ČR seznamuje veřejnost s nejúspěšnějšími teplárenskými projekty od roku 2002. Cenou pro vítěze je již tradičně křišťálový komín. Vítězné Projekty v jednotlivých kategoriích a Počin roku budou vyhlášeny na slavnostním večeru Dnů teplárenství a energetiky dne 25. dubna v Hradci Králové.

V uplynulých 14. ročnících bylo na Projekt roku nominováno celkem 131 projektů a ocenění Projekt roku získalo 47 z nich. Počinů roku bylo zatím uděleno 11. Bližší informace s archivem soutěže naleznete na webu www.tscr.cz.

Seznam užší nominace Projektů roku 2016 v soustavách zásobování teplem a chladem:

Rozvoj a využití KVET a obnovitelných a druhotných zdrojů energie

  • B:POWER, a.s.: Zásobování obce a hradu Bouzov teplem z nového Energobloku ORC
  • innogy Energo, s.r.o.: Modernizace teplárny v Králově Dvoře s využitím kogeneračních jednotek
  • Plzeňská teplárenská, a.s.: Využití tepla z odpadu pro zásobování domácností a výrobu elektřiny

Kategorie: Rozvoj a modernizace zdrojů a soustav zásobování teplem

  • BYTES Tábor s.r.o.: Zvýšení komfortu dodávek tepla do bytových domů v Táboře
  • SYSTHERM s.r.o.: Využití tepla z bioplynové stanice pro obec Kladruby u Rokycan
  • Teplárny Brno, a.s.: Přepojení vily Tugendhat na nový horkovod

Kategorie: Snižování emisí znečišťujících látek do ovzduší

  • Elektrárny Opatovice, a.s.: Komplexní ekologizace teplárenského zdroje
  • Energotrans a.s.: Ekologizace teplárny Mělník I
  • TAMEH Czech s.r.o.: Kotel K14 - snížení emisí s využitím fluidní technologie
  • Teplárny Brno, a.s.: Modernizace provozu Brno-sever
© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372