1/2024

Nová kritéria EŠV pro nábytek

| autor: CENIA - česká informační agentura pro životní prostředí0

Nová kritéria EŠV pro nábytek

Doposud platná kritéria nahradí nová, revidovaná. Revize má za cíl reflektovat technologický vývoj v nábytkovém sektoru, a také zastřešit použití více než jednoho druhu materiálů.

Součástí hodnoceného výrobku může být nově korek, bambus, ratan, plasty, kovy, usně, povrstvené textilie, textilie, sklo a vycpávkové/výplňové materiály.

A jaká kritéria by měl „ekologicky šetrný“ nábytek nově splňovat?

- výrobek nesmí obsahovat látky SVHC (látky vzbuzující mimořádné obavy) v množství vyšším než 0,1 % (hm.),

- výrobek nesmí obsahovat vybrané nebezpečné látky,

- k veškerému použitému dřevu, korku, bambusu a ratanu musí být k dispozici certifikát spotřebitelského řetězce vystavený nezávislou třetí stranou dle uznávaných certifikačních systémů (FCS, PEFC nebo jejich ekvivalent),

- k primárnímu dřevu, korku, bambusu a ratanu, který nesmí pocházet z geneticky modifikovaných organismů, musí být k dispozici platné certifikáty o udržitelném obhospodařování lesů vystavené nezávislou třetí stranou (např. FSC, PEFC nebo jejich ekvivalent),

- ze všech dodávaných desek na bázi dřeva, které byly vyrobeny s použitím pryskyřice na bázi formaldehydu, musí být provedena zkouška dle uznávaných metod na emise formaldehydu, která splňuje stanovené limity,

- je omezeno množství použitých VOC látek a těžkých kovů v případě použití barev, laků a základních nátěrových hmot,

- v případě použití plastu je omezeno množství obsahu nečistot a těžkých kovů,

- v případě použití plastu v nábytkovém výrobku v množství větším než 20 % je dána povinnost použití min. 30 % plastů recyklovaného,

- v neposlední řadě se držitel zavazuje poskytnout 5 letou záruku.,

V souvislosti se změnou kritérií musí současní držitelé EŠV pro nábytek požádat o recertifikaci. Příslušné doklady je třeba zaslat CENIA, české informační agentuře životního prostředí do do 31.3.2019. Kompletní seznam certifikovaných výrobců nábytku je k dispozici na www.ekoznacka.cz/produkty.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP