1/2021

Německá vláda oznámila největší snížení příspěvku na OZE v jeho 20leté historii

| autor: David Vobořil| zdroj: oenergetice.cz0

windmills-5643293_640.jpg
zdroj: Pixabay

Německý ministr hospodářství, Peter Altmaier, uvedl, že příspěvek na podporu obnovitelných zdrojů energie se v příštím roce výrazně sníží. Ministr chce poplatek, který je jednou z položek regulované složky ceny elektřiny, snížit prostřednictvím dalších dotací od státu. Výraznější snížení příspěvku umožní i současné vysoké velkoobchodní ceny elektřiny.

"Očekávám, že příspěvek na obnovitelné zdroje výrazně klesne, a to až o třetinu,"řekl Altmaier regionálnímu listu Rheinische Post. Podle Altmaiera půjde o největší pokles od zavedení tohoto příspěvku zhruba před 20 lety a ministr dodal, že pokles bude částečně způsoben nárůstem počtu obnovitelných zdrojů energie (OZE), které jsou financovány přímo prostřednictvím trhu s elektřinou.

"To je však pouze první krok. Příspěvek na obnovitelné zdroje musí být v příštích třech letech zcela zrušen, aby elektřina zůstala cenově dostupná," dodal Altmaier výzvu, kterou v Německu podporují všechny hlavní politické strany.

Oznámení německého ministra je reakcí na vývoj velkoobchodních cen elektřiny, které v Evropě vlivem nízké produkce větrných elektráren a extrémního růstu cen uhlí, plynu a emisních povolenek vzrostly na rekordní úroveň. Vysoké ceny zemního plynu a elektrické energie se již začaly podepisovat na konkurenceschopnosti evropského průmyslu.

Vyšší velkoobchodní ceny však znamenají i nižší potřebu podpory OZE, která je podporovaným zdrojům vyplácena v případě, že velkoobchodní cena elektřiny je nižší než jejich garantovaná výkupní cena. Prostředky z německého účtu na podporu obnovitelných zdrojů energie tak nejsou čerpány v takové výši.

Německý příspěvek na OZE byl již pro letošní rok zastropován

Příspěvkem na OZE je financována provozní podpora pro provozovatele solárních, větrných, vodních, bioplynových nebo geotermálních elektráren. Poplatek je účtován za každou kWh spotřebované elektřiny. Příspěvek je v Německu významnou složkou ceny elektřiny pro koncové spotřebitele. Vysoce energeticky náročné průmyslové podniky a některé další podnikatelské subjekty mají tento poplatek snížen, ve snaze udržet tyto podniky konkurenceschopné.

Výše příspěvku se v Německu každoročně mění v závislosti na několika faktorech, včetně předpokládané velkoobchodní ceny elektřiny, očekávané poptávky po elektřině, růstu instalovaného výkonu OZE, velikosti rezervy či stavu účtu na podporu OZE. Stav konta ke konci září tak má přímý vliv na výši poplatku na následující rok. Provozovatelé přenosové soustavy na základě výše zmíněných faktorů stanoví výši příspěvku na následující rok v polovině října.

Vláda pro letošní rok zastropovala výši příspěvku pro všechny spotřebitele na 6,5 eurocentu. Zhruba 40 % z předpokládaného objemu podpory pokryla 10,8 miliardami eur ze státního rozpočtu. Altmaierem zmiňovaný pokles příspěvku by znamenal, že jeho výše by v příštím roce dosáhla 4 eurocentů/kWh, na jeho snížení budou mimo prostředků ze státního rozpočtu použity příjmy z letos zavedených poplatků za emise CO2 v dopravě a vytápění. Původně vláda výši příspěvku pro rok 2022 předpokládala ve výši 6 eurocentů/kWh.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace