1/2024

Návrh na omezení týkající se diisokyanátů a několik schválených žádostí o povolení od RAC a SEAC

| autor: Ekotox0

Návrh na omezení týkající se diisokyanátů a několik schválených žádostí o povolení od RAC a SEAC

Výbor RAC (Risk Assessment Committee - RAC) a Výbor pro socioekonomickou analýzu (Socio-economic Analysis Committee - SEAC) se dohodli na navrhovaných omezeních týkajících se diisokyanátů a olověných stabilizátorů ve výrobcích z PVC.

RAC také schválil společnou zprávu pracovní skupiny ECHA / RAC-SCOEL o vědeckých metodách hodnocení expozice chemických látek na pracovišti.

Tyto návrhy stanovisek budou zaslány žadatelům k vyjádření před konečným přijetím. Výbory rovněž dokončili svou práci na šesti žádostech o povolení přijetím stanovisek týkajících se osmi použití látek vzbuzujících velké obavy.

Výbory souhlasili s omezením užívání diisokyanátů na pracovišti na návrh Německa. Hlavním cílem je zabránit novým případům astmatu z povolání z důvodu vystavení diisokyanátu mezi průmyslovými pracovníky a odborníky. RAC také přijal stanovisko na podporu návrhu agentury ECHA na omezení používání stabilizátorů olova ve výrobcích z PVC.

Další informace o dohodnutých návrzích stanovisek v rámci postupu schvalování, osmi přijatých stanovisek o harmonizované klasifikaci a označování (CLH) a oba návrhy na omezení jsou k dispozici v příloze.

RAC též schválil závěrečnou zprávu společné pracovní skupiny ECHA / RAC a vědeckého výboru pro limity expozice při práci (SCOEL), která se týká hodnocení metodik ECHA a SCOEL s cílem vyhodnotit expozici zaměstnance karcinogenům na pracovišti. Zpráva bude k dispozici na internetové stránce agentury ECHA.

RAC pokračuje v práci na hodnocení tří dokumentací vypracovaných agenturou ECHA o limitech expozice na pracovišti (OEL) pro nikl a jeho sloučeniny, benzen a akrylonitril. Komise požádala o tuto práci na podporu vývoje závazných OEL podle čtvrté změny směrnice 2004/37 / ES o ochraně zaměstnanců před riziky spojenými s expozicí karcinogenům nebo mutagenům při práci (CMD).

Tato práce se dokončí v RAC 44 v březnu 2018 a má být ohlášena Komisi do 26. března 2018.

Další informace:echa.europa.eu

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ