Nařízení Komise (EU) 2018/669 ke změně přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008

| autor: TZ MPO0

Nařízení Komise (EU) 2018/669 ke změně přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008

V Úředním věstníku Evropské unie bylo zveřejněno nařízení Komise (EU) 2018/669 ze dne 16. dubna 2018, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení chemických látek a směsí.

Nařízení vstoupí v platnost 24. 5. 2018 a použije se od 1. 12. 2019.

V příloze VI byla v souladu s nařízením Komise (EU) 2016/1179 ode dne 1. 6. 2017 zrušena tabulka 3.2 obsahující seznam harmonizovaných klasifikací a označení nebezpečných látek na základě kritérií stanovených v příloze VI směrnice Rady 67/548/EHS a tabulka 3.1 byla následně přejmenována na tabulku 3.

Nařízením (EU) 2018/669 bude tabulka 3.1 (resp. 3) přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 změněna tak, aby všechny v ní uvedené chemické názvy látek byly ve stejném jazyce, v jakém je konkrétní jazyková verze nařízení CLP.

Od 1. prosince 2019 musí dodavatelé označovat a balit chemické látky a směsi v souladu s novým ustanovením tzn., že v bezpečnostních listech i na etiketách musí být názvy látek uvedeny v českém jazyce. Dodavatelé mají možnost uplatnit toto nařízení před uvedeným datem.

Text nařízení v české i anglické verzi naleznete v příloze této aktuality.

Další informace:

Nařízení Komise (EU) 2018/669

Nařízení Komise (EU) 2018/669 - ENG

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Nadace partnerství
Partner - SOVAK