Reklama

8. 2. 2017  |  Aktuality  |  Autor: Tisková zpráva MPO

Na MPO byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

Veřejného projednávání Surovinové politiky České republiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů se na MPO zúčastnilo pět desítek zástupců obcí, odborných firem a institucí, ekologických organizací a veřejné sféry.

Jak na úvod řekl náměstek ministra Jiří Koliba, cílem veřejného projednávání, které je povinnou součástí posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí, je snaha MPO o maximální transparentnost tohoto procesu.

Platná Státní surovinová politika je z roku 1999. Od té doby se změnila řada technologií a poptávka po surovinách, změnil se přístup Evropské komise k surovinové bezpečnosti a došlo k zásadní technologické transformaci surovinového průmyslu. Přesouvá se zájem od tradičních nerostných komodit k moderním strategickým  high-tech surovinám.

Proto chceme klást jednoznačný důraz na nové strategické suroviny, například lithium, potřebné pro rozvoj elektromobilty a skladování energie. A proto též potřebujeme doplnit informace o těchto surovinách,“ uvedl náměstek Jiří Koliba.

Vidím zde zástupce obcí z okolí Brzkova a Přibyslavi. Proto bych k otázce uranu rád uvedl, že vzhledem k vývoji světových cen uranu nebude MPO navrhovat těžbu na novém ložisku uranu Brzkov – Horní Věžnice a text surovinové politiky bude v tomto smyslu upraven,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

MPO musí s péčí řádného hospodáře dbát na to, aby surovinové bohatství státu bylo chráněno. Jsme svědky vzestupu zájmu o moderní a často specifické suroviny jako je indium, galium či lithium.  Evropská unie přijala v roce 2008 dokument The Raw Materials Initiative, který je založen na vyšší míře využívání evropských zdrojů, na aktivní surovinové diplomacii a podpoře materiálově úsporných technologií.

EU rovněž definovala seznam 21 superkritických komodit, který je pravidelně aktualizován. Návrh naší surovinové politiky plně vychází z těchto dokumentů, uvedl ředitel odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina.

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372