2/2023

Na MPO byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů

| autor: Tisková zpráva MPO0

Na MPO byla veřejně projednávána Surovinová politika ČR v oblasti nerostných surovin a jejich zdro

Jak na úvod řekl náměstek ministra Jiří Koliba, cílem veřejného projednávání, které je povinnou součástí posuzování vlivu koncepcí na životní prostředí, je snaha MPO o maximální transparentnost tohoto procesu.

Platná Státní surovinová politika je z roku 1999. Od té doby se změnila řada technologií a poptávka po surovinách, změnil se přístup Evropské komise k surovinové bezpečnosti a došlo k zásadní technologické transformaci surovinového průmyslu. Přesouvá se zájem od tradičních nerostných komodit k moderním strategickým  high-tech surovinám.

Proto chceme klást jednoznačný důraz na nové strategické suroviny, například lithium, potřebné pro rozvoj elektromobilty a skladování energie. A proto též potřebujeme doplnit informace o těchto surovinách,“ uvedl náměstek Jiří Koliba.

Vidím zde zástupce obcí z okolí Brzkova a Přibyslavi. Proto bych k otázce uranu rád uvedl, že vzhledem k vývoji světových cen uranu nebude MPO navrhovat těžbu na novém ložisku uranu Brzkov – Horní Věžnice a text surovinové politiky bude v tomto smyslu upraven,“ dodal náměstek ministra průmyslu a obchodu Jiří Koliba.

MPO musí s péčí řádného hospodáře dbát na to, aby surovinové bohatství státu bylo chráněno. Jsme svědky vzestupu zájmu o moderní a často specifické suroviny jako je indium, galium či lithium.  Evropská unie přijala v roce 2008 dokument The Raw Materials Initiative, který je založen na vyšší míře využívání evropských zdrojů, na aktivní surovinové diplomacii a podpoře materiálově úsporných technologií.

EU rovněž definovala seznam 21 superkritických komodit, který je pravidelně aktualizován. Návrh naší surovinové politiky plně vychází z těchto dokumentů, uvedl ředitel odboru surovinové politiky MPO Pavel Kavina.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP