1/2024

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

| autor: odbor ekologie MPO0

Na Kandidátský seznam byla zařazena další látka SVHC

Na Kandidátský seznam (dále KS) byla zařazena látka benzochrysene (benzopyrene) [EC 200—028—5, CAS 50—32—8]. Látka je klasifikována jako karcinogenní, mutagenní, toxická pro reprodukci, perzistentní, bioakumulativní a toxická (PBT) a vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB).

KS obsahuje látky, které mohou mít vážný dopad na lidské zdraví nebo na životní prostředí. Cílem zveřejňování KS je informovat širokou veřejnost a průmysl, že se jedná o látky, které jsou kandidáty pro případné zařazení do seznamu látek na povolení.

Po zařazení látky do KS vyplývají společnostem zákonné povinnosti, které se mohou vztahovat na látky samotné, ve směsích nebo v předmětech. Každý dodavatel předmětů obsahujících látku z KS v koncentraci vyšší než 0,1% hm. musí poskytnout dostatek informací příjemcům předmětu a spotřebitelům. Kromě toho, dodavatelé a výrobci předmětů obsahujících látku z KS musí do 6 měsíců po jejím zařazení podat oznámení agentuře ECHA.

Informace o všech povinnostech a související nástroje jsou dostupné na internetová stránce ECHA.

Další informace:

Kandidátský seznam

Návrhy na identifikaci SVHC odsouhlasené MSC

Souhrn povinností vyplývajících ze zařazení do KS

Jak oznámit látky v předmětech

Plán pro zařazování SVHC do roku 2020

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP