MŽP vyhlásilo výzvu na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací. Obce si mohou rozdělit 119 milionů korun

| autor: TZ Operačního programu Životní prostředí0

MŽP vyhlásilo výzvu na zpracování studií systémů sídelní zeleně s následnou realizací. Obce si moh

Studie musí být zpracována podle Osnovy a metodického rámce, zveřejněné na stránkách www.opzp.cz.

Účelem studie je poskytnout obcím koncepční dokument pro funkční řešení zeleně v sídle tak, aby se zajištila dlouhodobá ochrana ploch zeleně a docházelo ke zvyšování ekologické stability sídel.

Studie slouží také jako odborný podklad pro pořizování územně plánovací dokumentace či jejích změn a jako podklad pro ochranu, správu a péči o zeleň.

Obce mohou do výzvy č. 115 předkládat také projekty na úpravy zeleně, které již z vypracované studie systému sídelní zeleně vyplývají – zpracování či aktualizace studie tedy není nutnou součástí žádosti.

Výše podpory, kterou lze v rámci výzvy získat, je 85 % celkových způsobilých výdajů. Na výzvu se vztahuje nově platná 18. verze Pravidel pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP, v níž došlo ke zjednodušení předkládaných povinných příloh.

Výzva je otevřena do 2. ledna 2020.

Plánované záměry doporučujeme konzultovat na regionálních pracovištích AOPK ČR. Pro své dotazy mohou žadatelé též využít emailovou schránku dotazy-PO4@nature.cz.

Kontakt:

  • Lucie Strejčková, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, vedoucí oddělení procesního a monitoringu, tel: 724 035 469, e-mail: lucie.landova@nature.cz
  • Karolína Šůlová, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, tel: 724102406, karolina.sulova@nature.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB