1/2024

MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun

| autor: Tiskové zprávy MŽP0

MŽP odstartovalo nové dotační výzvy za 5,4 miliardy korun

Úspora energií, sledování kvality ovzduší, předcházení odpadů a protipovodňová opatření – to jsou hlavní témata čtyř dotačních výzev, které čerstvě vyhlásilo Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR. Z Operačního programu Životní prostředí na ně dohromady vyhradilo 5,4 miliardy korun z EU. Investice nabídne MŽP převážně veřejnému sektoru, některé z nich ale pomohou i podnikatelům a potravinovým bankám. 

Žádosti o dotace přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 1. března vyjma dotací na předcházení odpadů, u kterých lze podávat žádosti od 3. dubna.

Dotace na zateplení a energeticky úsporné renovace veřejných objektů (výzva č.100)

Největší objem z vymezených prostředků, přesně 3 miliardy korun, směřují na zateplování veřejných budov a snižování energetické náročnosti ve městech a obcích.

„O dotace v oblasti energetických úspor z Operačního programu Životní prostředí je tradičně mimořádný zájem. V předchozí výzvě si o příspěvek v celkové výši 3,8 miliardy korun řeklo 702 žadatelů. Ti, kteří svou žádost nestihli podat, mají nyní další šanci. Podmínky zůstávají stejně atraktivní jako v minulé výzvě,“ uvádí ministr Richard Brabec s tím, že i nyní může dotace pokrýt až 55 % ze způsobilých výdajů na projekt a v případě instalace nuceného větrání s rekuperací se dotace může vyšplhat až na 70 %. Dotační výzva je určena majitelům budov sloužícím k veřejným účelům, jako jsou školy, nemocnice či úřady, tedy zejména obcím a městům. Ty mohou žádat o příspěvek na zateplení fasád, výměnu renovaci oken a dveří, rekuperaci, nový úsporný zdroj tepla, solárně-termické kolektory, fotovoltaické systémy a další opatření, díky nimž si sníží energetickou náročnost objektu, a následně uspoří výdaje za jeho provoz. Nemusí to ale být výhradně projekty na kompletní rekonstrukci, dotaci lze získat i na částečné renovace, výše podpory se potom odvíjí od výše dosažených energetických úspor.

„Zejména menší obce či města u této výzvy zcela jistě ocení, že vedle dotace mohou zároveň požádat o zvýhodněnou půjčku od Státního fondu životního prostředí ČR,“ dodává ředitel Fondu Petr Valdman a vypočítává její nesporné výhody: „Půjčka je po dobu realizace projektu bezúročná, bez dalších poplatků a navíc s bezkonkurenční fixní úrokovou sazbou 0,45 % p. a. Umožní tak žadatelům pokrýt nedotovanou část způsobilých nákladů na projekt a část vlastních zdrojů.“ 

Žádosti o dotace lze podávat od 1. března 2018 do 31. ledna 2019, o půjčku je možné žádat kdykoliv až do doby zahájení realizace projektu. Podrobné informace najdou zájemci na stránkách Fondu.

Půl miliarda na domácí kompostéry, kontejnery na textil a nově i na potravinové banky (výzva č.103)

K dalším oblíbeným dotacím, u nichž zájem pravidelně převyšuje stanovenou alokaci, patří podpora předcházení vzniku komunálního a průmyslového odpadu. Rezort na ni aktuálně vyčlenil z Operačního programu Životní prostředí půl miliardy korun. Z ní uhradí městům a obcím až 85 % způsobilých výdajů na pořízení domácích kompostérů do domácností svých občanů a na vybudování nebo rozšíření sítě kontejnerů na textil. Znovu podpoří i zakládání tzv. re-use center pro opětovné použití výrobků. 

Oproti předchozím výzvám mohou o dotaci nově požádat i potravinové banky, které bezúplatně shromažďují darované potraviny a přidělují je humanitárním nebo charitativním organizacím, nebo poskytují potravinovou pomoc lidem v hmotné nouzi. „Potravinové banky považujeme za jedno z efektivních řešení, jak zamezit vzniku odpadu z potravin. Z kapacitních důvodů jsou zatím schopny přijímat jen asi 20 % toho, co jim supermarkety a jiní výrobci nabízejí. Přispějeme jim tedy na vybudování či rekonstrukci skladů a jejich vybavení nebo nákup svozové a manipulační techniky,“ upřesňuje ministr Brabec.

Finance jsou připraveny i pro výrobní podniky, které produkují průmyslový odpad. Dotace jim pomůže uhradit technologii, díky níž sníží produkci průmyslového odpadu o minimálně 15 %. Žádosti v dotační výzvě č. 103 lze podávat Státnímu fondu životního prostředí ČR od 3. dubna 2018 do 31. července 2018. 

Povodňová ochrana a hospodaření se srážkovými vodami (výzva č. 113)

Ani další dotační nabídka není novinkou. V loňském roce ji ministerstvo představilo jako „Dešťovku pro obce“, když loni nabídlo starostům a subjektům veřejného sektoru dotace na zachytávání dešťové vody a její využití k zalévání veřejné zeleně. Doplnilo tak škálu dlouhodobě podporovaných opatření, jejímž cílem je ochránit občany před následky sucha a klimatické změny, podnítit města k efektivnějšímu hospodaření se srážkovou vodou a šetřit zdroje pitné vody.

„Poměrně zásadní novinkou u této výzvy je navýšení alokace na 1,8 miliardy korun a prodloužení doby pro podání žádostí,“ uvádí Petr Valdman a doplňuje: „Máme zkušenosti, že u veřejných budov je příprava projektu složitější a trvá déle. Žadatelé si mohou přípravu projektu nyní v klidu rozplánovat, na podání žádosti mají téměř 10 měsíců. Žádosti budeme přijímat a vyhodnocovat průběžně, a z toho důvodu máme nachystanou k rozdělení i vyšší částku 1,8 miliardy korun.“ 

Dotační výzva kromě zachytávání srážkové vody do akumulačních či retenčních nádrží zahrnuje podporu i řady prvků tzv. modré infrastruktury, tedy vodních ploch ve městech, které mají významné environmentální a protipovodňové funkce. Konkrétně lze uvést výstavbu či rekonstrukci bezpečnostních přelivů hrází, suchých a polosuchých poldrů, vsakovacích nádrží či průlehů. Podpořeny budou rovněž zelené střechy u veřejných objektů, výměna nepropustných zpevněných povrchů za vodou propustné plochy či odvodnění parkovišť do zasakovacích pásů. 

O dotaci mohou žádat nejen subjekty veřejného sektoru, ale i státní organizace, správci toků a v konkrétních případech i podnikající osoby na vybudování nebo rekonstrukci bezpečnostních přelivů vodních nádrží. Příjem žádostí potrvá od 1. března 2018 do 7. ledna 2019. 

Sto milionů na monitorování kvality ovzduší (výzva č.98) 

Poslední nabídka dotací, tentokrát pro výzkumné instituce, vysoké školy a školská zařízení, ale i obce a města ve výši 100 milionů korun se týká monitorování kvality ovzduší. Z dotace tak mohou spolufinancovat systémy pro sledování, hodnocení a předpověď kvality ovzduší a počasí, zajistit výstavbu monitorovací sítě, laboratoří, sběr vzorků a přenos dat, pořídit techniku pro jejich zpracování, simulaci, tvorbu databází. 

Podporu je možné získat také na obnovu a rozvoj systémů pro archivaci a zpracování údajů o znečišťování ovzduší standardními znečišťujícími látkami i skleníkovými plyny. Žádosti je možné podávat od 1. března do 20. prosince 2018. 

Dokumenty k 98. výzvě zde.

Dokumenty k 100. výzvě zde.

Dokumenty k 103. výzvě zde.

Dokumenty k 113. výzvě zde.


Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ