1/2024

MPO podporuje energeticky úsporné projekty. Připraveny jsou dotace, úvěrové nástroje i motivační podpory

| autor: MPO ČR0

MPO podporuje energeticky úsporné projekty. Připraveny jsou dotace, úvěrové nástroje i motivační p

Tato podpora se projevuje v řadě možností, které jsou ze strany MPO jednotlivým podnikům nabízeny. Jedná se zejména o možnost získání dotačních prostředků z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK).

Pravidla získání dotace se před vyhlášením poslední výzvy pro žadatele o dotaci v mnohém zlepšily. Přesto je ovšem nutné splnit určité podmínky, aby bylo možné získat finanční prostředky, které zefektivní realizaci projektů a následně přinesou snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie,říká náměstek pro fondy EU Marian Piecha.

Podstatnou změnou je mnohem větší možnost dosáhnout na dotaci pro velké podniky. Do roku 2017 bylo platné omezení ve výši 20 % z celkové alokace dotačních prostředků na úspory energie, které se změnilo na 60 %, což rozšiřuje u velkých podniků možnost získat dotaci.

Tato změna neznamená omezení získání dotace pro malé a střední podniky, protože dotačních prostředků je zatím v programu dostatek.

Koncem června 2018 byla vyhlášena následná IV. výzva s možností podávat žádosti o dotace nejpozději do 29. dubna 2019.

Následné vyhlášení další výzvy k podávání žádostí o dotace je předběžně plánováno na 2. září 2019. Informace je uveřejněna na www.mpo.cz.

V rámci OPPIK byla vyhlášena možnost využití zvýhodněných úvěrů na energeticky úsporné projekty. „Podmínky získání zvýhodněného úvěru jsou mnohem jednodušší než v případě získání dotace.

Výhodnost je zejména v nulové úrokové sazbě a v možnosti získání malé dotace na zpracování energetického posudku, který je vyžadován k žádosti o poskytnutí zvýhodněného úvěru, říká náměstek Piecha.

K vyhlášení výzvy došlo již 19. září 2017 a je možné získat zvýhodněné financování pro energeticky úsporné projekty realizované na území ČR vyjma Prahy.

Poskytování úvěrů administruje Českomoravská záruční rozvojová banka. Podrobnější informace je možné získat na www.cmzrb.cz.

MPO dále nabízí zvýhodnění energeticky úsporných projektů pro malé a střední podniky v Praze. K tomu je použito finančních prostředků v objemu 130 mil. Kč pro program ENERG.

Získat zvýhodněný úvěr na realizaci energeticky úsporného projektu můžete již od poloviny června 2017, kdy byl program vyhlášen.

Výhodnost u tohoto programu tkví zejména v tom, že úroková sazba úvěru je nulová a že je možné získat malou dotaci na zpracování energetického posudku.

Administraci tohoto programu také zajišťuje Českomoravská záruční rozvojová banka. Podrobněji na www.cmzrb.cz.

Dále můžete získat neinvestiční dotaci poskytovanou z programu EFEKT. Jde o program s ročním cyklem, ve kterém jsou vyhlašovány výzvy k podání žádostí o dotace vždy na konkrétní rok.

Pro rok 2019 byly příslušné výzvy vyhlášeny na konci srpna 2018 a termín pro podání žádostí o dotaci pro rok 2019 byl u většiny výzev do konce listopadu 2018.

Pro rok 2020 budou vyhlášeny nové výzvy opět během srpna. Informace najdete na odkazu www.mpo-efekt.cz.

Ještě pro rok 2019 byly ovšem připraveny a vyhlášeny dvě výzvy, které mají průběžný příjem žádostí o dotace do 30. září 2019.

Z programu EFEKT může získat podnikatelský subjekt bez omezení velikosti dotaci na zavedení systému hospodaření s energií v podobě energetického managementu.

Dotace může být poskytnuta do výše 500 tisíc Kč a maximálně do výše 70 % ze způsobilých nákladů. Dotace není na technické zabezpečení nebo na pořízení software ani na náklady za certifikaci dle ČSN ISO 51000, ale na odbornou pomoc při praktickém zavedení energetického managementu.

Druhá výzva zahrnuje dotace na zpracování dokumentů pro přípravu EPC projektu. Jde o zpracování podrobné analýzy stavu a potenciálu energetických úspor v jednotlivých objektech a doporučení, zda jsou objekty vhodné pro realizaci EPC projektu (Energy Performance Contracting).

Dotace může být poskytnuta ve výši do 200 tisíc Kč a maximálně do výše 70 % ze způsobilých nákladů. S takovou možností se počítá i pro další roky (www.mpo-efekt.cz).

Další možností získání dotace z programu EFEKT je na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení v rámci aktivity „Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe“, která má sloužit k získání informací o tom, jaká všechna energeticky úsporná opatření je možné v příslušných objektech provádět, jaký je odhad investiční náročnosti jednotlivých navržených opatření, jaké snížení provozních nákladů souvisejících se spotřebou energie přinesou a v jaké optimální kombinaci je vhodné opatření realizovat.

V tomto případě je možné získat dotaci ve výši až 200 tisíc Kč a maximálně do výše 70 % ze způsobilých nákladů. Pro získání dotace je nutné již mít příslušnou studii zpracovanou a doložit ji k žádosti.

Požadovaný obsah studie je popsán v uveřejněném metodickém pokynu pro žadatele. Pro rok 2019 bylo žádosti o dotace možné podávat do 18. října 2018 (www.mpo-efekt.cz).

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA