1/2024

Možnosti podpory v oblasti úspor energie

| autor: MPO0

Možnosti podpory v oblasti úspor energie

V případě energeticky úsporných projektů se velmi často jedná o projekty, u kterých je doba životnosti instalovaných opatření delší, než je doba návratnosti vložených prostředků. Pro zkrácení doby návratnosti lze v současné době využít řadu podpůrných programů, z nichž je možné získat dotace jak na technickou pomoc při přípravě projektu, tak na vlastní realizaci projektů.

Energeticky úsporná opatření pro různé oblasti stát podporuje v rámci jednotlivých dotačních programů financovaných z Evropských strukturálních a investičních fondů a také z národních prostředků.

Konkrétně je Ministerstvo průmyslu a obchodu gestorem programů investiční podpory pro podnikatelský sektor (Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – PO 3. 2. Úspory energie, program ENERG) a částečně i pro sektor veřejné správy (program EFEKT – Renovace veřejného osvětlení).

V rámci neinvestiční podpory nabízí MPO finanční příspěvek na pomoc při přípravě projektu fyzickým i právnickým osobám a podporuje poradenskou činnost poskytovanou zdarma (v obou případech z programu EFEKT). Významnou úlohu hraje také nový osvětový program na podporu kvalitních energeticky úsporných projektů dobré praxe (Úspory energie s rozumem).

Na následujícím obrázku je přehled o možnostech, jak s podporou státu řešit snížení spotřeby energie a rozpočtu na provozní výdaje související se spotřebou energie.

Energetická konzultační a informační střediska (EKIS)

EKIS poskytují bezplatné energetické poradenství pro občany, zástupce veřejné správy, podniky a podnikatele. Poradenství vykonávají kvalifikovaní energetičtí poradci vybraní pro daný kalendářní rok Ministerstvem průmyslu a obchodu. Konzultační střediska mají zastoupení ve všech krajích České republiky.

Stanovené hodiny pro veřejnost jsou každé pondělí a středu od 13 do 17 hodin a termín návštěvy je vhodné domluvit předem. Kromě osobních konzultací poskytují EKIS také telefonické konzultace a konzultace prostřednictvím internetové poradny i-EKIS. Více informací o EKIS lze najít na internetu ZDE.

Příprava realizace kvalitních energeticky úsporných projektů se zásadami dobré praxe

Technickou asistenci při přípravě projektu poskytuje Ministerstvo průmyslu a obchodu taktéž prostřednictvím Státního programu na podporu úspor energie (program EFEKT – více informací ZDE), a to konkrétně prostřednictvím dotace na zpracování studie proveditelnosti v podobě energetického posouzení ze strany odborného garanta, který navrhne optimální kombinaci energeticky úsporných opatření.

Programy podpory pro zvyšování energetické účinnosti jsou v gesci tří ministerstev: Ministerstva pro místní rozvoj (MMR), Ministerstva životního prostředí (MŽP) a Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Kromě toho MPO odpovídá i za nastavování politik České republiky vedoucích k naplňování cílů zvyšování energetické účinnosti resp. ke snížení spotřeby energie.

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), v gesci MPO, je určen pro malé, střední a velké podniky mimo území hlavního města Prahy a poskytuje dotace na snížení energetické náročnosti a zároveň zvýhodněné úvěry formou finančního nástroje. Více informací o dotacích ZDE a o finančním nástroji ZDE.

Operační program Životní prostředí (OPŽP), v gesci MŽP, je zaměřen na zlepšení životního prostředí zejména ve veřejném sektoru. Kromě podpory čistoty vody, ovzduší, zpracování odpadu a ochrany přírody, poskytuje i dotace na projekty zaměřené na dosahování energetických úspor.

Primárně je určen obcím, městům a jejich příspěvkovým organizacím, vzdělávacím institucím a firmám. Podrobnosti jsou uvedeny na webové adrese s odkazem ZDE.

Integrovaný regionální operační program (IROP), v gesci MMR, podporuje rozvoj obcí, měst a regionů a v oblasti úspor energie jsou poskytovány dotace na renovace bytových domů mimo Prahu. Další informace jsou k dispozici ZDE.

Program Nová zelená úsporám (NZÚ), v gesci MŽP, je programem zaměřený na úspory energie a obnovitelné zdroje energie v rodinných domech po celém území ČR a v bytových domech na území Prahy. Více informací na ZDE.

Program ENERG, administrovaný Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, poskytuje malým a středním podnikům na území hlavního města Prahy bezúročné úvěry na financování energeticky úsporných projektů.

Zvýhodněný úvěr je doplněn o finanční příspěvek za dosažení výsledků realizace projektu a finanční příspěvek na úhradu nákladů energetického posudku. Více informací o programu ZDE.

Program PANEL 2013+, v gesci Ministerstva pro místní rozvoj, spravuje Státní fond rozvoje bydlení a v rámci něho jsou poskytovány úvěry na revitalizaci bytového fondu. Podrobnosti jsou k dispozici ZDE.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP