1/2024

Ministr Brabec: MŽP nepolevuje v boji proti suchu, opět spouštíme dotace na nové zdroje pitné vody

| autor: TZ MŽP0

Ministr Brabec: MŽP nepolevuje v boji proti suchu, opět spouštíme dotace na nové zdroje pitné vody

Pomocnou ruku jim opět podává Ministerstvo životního prostředí, které spolu se Státním fondem životního prostředí ČR nabízí dotaci až 3 miliony korun na průzkum, posílení a vybudování nových zdrojů pitné vody. 

Podpora se vztahuje nejen na podzemní, ale i povrchové zdroje, a zcela nově také na výstavbu nových nebo rekonstrukci nefunkčních přivaděčů pitné vody. Celkem je obcím a městům nově k dispozici 600 milionů korun.

Letošní duben byl jedním ze tří nejteplejších za posledních 50 let. Podle profesora Zdeňka Žaluda z Mendelovy univerzity reálně hrozí, že po suchých epizodách v posledních 3 letech přijde další i letos. 

Sucho se projevuje nejenom v půdě, kde způsobuje významné škody zemědělcům, ale i vysycháním zdrojů pitné vody v obcích a městech.

„Nedostatek pitné vody vnímáme jako akutní problém. Nejvíce jsou ohroženy ty lokality, které nejsou napojeny na kapacitní vodárenskou soustavu nebo nemají k dispozici dostatečné povrchové zdroje vody. 

Řada obcí po celé České republice již nyní čelí krizové situaci, u jiných nedostatek pitné vody hrozí v blízké době a musí hledat zdroje záložní. Těm všem chceme finančně pomoci,“ vysvětluje ministr životního prostředí Richard Brabec, který dnes představil novou dotační výzvu s alokací 600 milionů korun při výjezdu vlády do Jihomoravského kraje.

„Dotačně podpoříme regeneraci, zkapacitnění nebo vznik stovek nových zdrojů pitné vody, včetně jejich napojení na stávající vodovodní řady. V našem Národním programu 

Životní prostředí jsme na ně vyhradili celkem 600 milionů korun, což je dvakrát více než v minulé výzvě, o kterou byl veliký zájem. 

Prostředky půjdou také na průzkumné vrty nebo vybudování veřejně přístupného odběrného místa,“ upřesňuje ministr Brabec s tím, že novinkou je rozšíření finanční podpory na využití povrchových zdrojů pitné vody.

Nově se nabídka podpory rozšířila také o výstavbu či rekonstrukci přivaděčů pitné vody. V tomto případě se jedná například o přivaděče od zdroje, skupinového vodovodu či dálkového přivaděče pitné vody a jejich napojení na stávající vodovod v obci. 

Naopak beze změn zůstala výše dotace, která se pohybuje v rozmezí 60 až 80 procent z celkových výdajů na projekt a obec si tak může přijít až na 3 miliony korun. Suchem postižené obce mají nárok na vyšší podporu.

„Výše dotace se odvíjí od typu projektu a závisí také na tom, zda se jedná o akutní či „jen“ rizikový případ. 

Až 80% dotaci získají žadatelé, na jejichž území neexistuje veřejný zdroj pitné vody anebo je kapacita jejich stávajícího zdroje či zdrojů pitné vody prokazatelně nedostatečná, případně voda z nich i přes svou technologickou úpravu nesplňuje vyhláškou stanovené požadavky,“ vysvětluje ředitel Státního fondu životního prostředí ČR Petr Valdman.

Dotační výzva č. 2/2018 je vyhlašována v rámci Národního programu Životní prostředí, žádosti o podporu přijímá Státní fond životního prostředí ČR od 4. května 2018 do 18. prosince 2020, nebo do vyčerpání alokace. Ze svého rozpočtu na dotace vyčlenil 600 milionů korun.

O dotace se mohou hlásit obce a města, dobrovolné svazky obcí, příspěvkové organizace, ale také obchodní společnosti s většinovým podílem obcí, měst nebo jiných veřejnoprávních subjektů (provozovatelů vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu). 

Výzva je vyhlášena jako jednokolová nesoutěžní, tzn., že žádosti budou posuzovány a schvalovány průběžně.

Dotace na posílení a budování zdrojů pitné vody nejsou v rezortu žádnou novinkou. Pilotní výzvu spustilo ministerstvo již v červenci 2016 a ze strany obcí o ni byl veliký zájem, který převýšil vymezenou alokaci o několik desítek milionů. 

„Na Státní fond životního prostředí ČR dorazilo celkem 296 žádostí za 340 milionů. Až na pouhé tři žádosti byly všechny schváleny a mezi obce bylo rozděleno 330 milionů korun,“ informuje Petr Valdman.

„V reálu to znamená, že dalších 135 tisíc lidí získá dostatek kvalitní pitné vody,“ vypočítává přínosy ministr Brabec a dodává, že mimořádný zájem o dotace byl také jedním z důvodů, proč se rozhodl rozpočet oproti předcházející výzvě navýšit na dvojnásobek. 

Navíc boj se suchem a zajištění dodávek kvalitní pitné vody pro obyvatele patří mezi dlouhodobé priority rezortu i Národního programu Životního prostředí.

Dokumenty k výzvě č. 2/2018

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ
Ekosev
JMK Recycling
REMA