1/2023

MF zveřejnilo stanovisko ke kompenzacím poskytovaným za dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny

| zdroj: MPO0

1551262418095
zdroj: MF

V návaznosti na on-line jednání uskutečněné dne 20. 3. 2023 k problematice aplikace DPH u kompenzací dle Nařízení vlády č. 5/2023, o kompenzacích poskytovaných za dodávku elektřiny a plynu za stanovené ceny, v platném znění (dále jen „Nařízení vlády“), Ministerstvo financí uvádí následující.

Kompenzace poskytované dodavatelům energií z důvodu „zastropování“ cen jsou ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) úplatou od třetí osoby přijatou v souvislosti s původním dodáním energií zákazníkům.

Z Nařízení vlády dovozujeme, že tyto kompenzace budou vypláceny systémem záloh s čtvrtletním vyúčtováním. K danému uvádíme, že tyto zálohy i následné vyúčtování nejsou zálohou ve smyslu § 20a odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), neboť tyto kompenzace náleží energetickým společnostem až po té, co u dodání energií nastal den uskutečnění zdanitelného plnění ve smyslu zákona o DPH.

Přijetím kompenzace dochází ke změně základu daně (jeho navýšení) ve smyslu ustanovení § 42 zákona o DPH. V případě, že příjemcem plnění je konečný spotřebitel, jehož dodání proběhlo v běžném daňovém režimu, pak bylo shodnuto, že energetické společnosti výši celkové kompenzace zatíží daní na výstupu a nebudou vystavovat opravné daňové doklady pro jednotlivé zákazníky.

Kompenzace dle Nařízení vlády se dotkne i plnění, u nichž byl původně uplatněn režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH, tj. nebylo postupováno v běžném daňovém režimu. I když vyčíslení části kompenzací ve vztahu k jednotlivým zákazníkům je náročné, avšak při vynaložení jistého úsilí je v některých případech možné, bylo shodnuto, že plátci budou moci postupovat způsobem předpokládaným v § 42 zákona o DPH včetně vystavení a doručení opravného daňového dokladu příjemci plnění, který přizná daň na výstupu a uplatní odpočet dle standardních pravidel.

Pokud však tito plátci zatíží daní na výstupu celou přijatou částku kompenzací a nevystaví opravný daňový doklad, pak i tento postup nebude zcela mimořádně z důvodu specifické a časově omezené situace na trhu s energiemi rozporován.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
SYBA
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS