1/2024

Kotlíkové dotace a boj proti suchu – hlavní priority ministra Brabce pro spolupráci s Jihomoravským krajem

| autor: Tisková zpráva MŽP0

Kotlíkové dotace a boj proti suchu – hlavní priority ministra Brabce pro spolupráci s Jihomoravský

Dalším tématem byla klimatická změna a její dopady, které se projevují zejména extrémními výkyvy počasí – vlnami veder střídanými prudkými přívalovými dešti nebo vichřicemi. 

Těmto dopadům v posledních letech čelí celá Česká republika i Evropa, podle Evropské agentury pro životní prostředí způsobily extrémní projevy počasí od roku 1980 v Evropě škody za 10 bilionů korun.

Ministr Brabec v souvislosti s projevy klimatické změny diskutoval se zástupci kraje i obcí o suchu a zadržování vody v krajině i o konkrétních možných projektech v Jihomoravském kraji, jehož občany suchá letní období posledních let zasáhla velmi citelně.

Změna klimatu a sucho – chytré hospodaření s vodou

„Jednou z mých hlavních priorit je boj se suchem a probíhající změnou klimatu. Toto předchozí vlády příliš neřešily. Všichni věděli, že klimatická změna přijde. Mysleli si, že chystané kroky budou zapotřebí za 10 nebo 20 let a ještě bude hodně času se připravit, ale ono už se to bohužel děje.

O to větší rychlost musela naše vláda po svém nástupu v r. 2014 zařadit a aktivně připravit řadu opatření proti extrémním projevům počasí a jejich dopadům. Mezi ty patří právě i nedostatek vody, kterým jsou ohroženi občané.

Jihomoravský kraj je zrovna mezi těmi oblastmi, které v uplynulých letech sucho zasáhlo velmi citelně. Jsem tedy rád, že je tento problém tématem číslo jedna i pro vedení kraje,“ uvádí ministr životního prostředí ke své návštěvě Jihomoravského kraje.

„MŽP dokončilo nebo dokončuje některé koncepční materiály k suchu a navíc jsme rozjeli řadu dotačních programů pro obce i kraje. Z Národního programu životní prostředí mohou obce a města získat na své projekty, například na nové zdroje pitné vody, dotaci 60 až 80 %[1].

A na zadržování vody v krajině pro obce i kraje nabízíme aktuálně přes 2 miliardy korun v běžících výzvách z OPŽP, kde je možné právě na významná opatření pro boj se suchem získat 60 až 100 % z celkových výdajů. Současné výzvy z OPŽP mají také výhodnější podmínky, než tomu bylo v loňském roce.

A v neposlední řadě už v půlce dubna spustíme zcela nový program Dešťovka [2] na šetrné hospodaření nejen se srážkovou vodou přímo pro občany. O tuto horkou novinku je dle ohlasů veřejnosti obrovský zájem.

Pro občany máme v této pilotní fázi připraveno 100 milionů korun, přičemž lidé budou moci dostat dotaci od 20 000 korun na ty nejjednodušší systémy až po 60 tisíc korun na ty složitější. Dotace na nejjednodušší systémy bude určená pro oblasti, kde je nebo byl kritický nedostatek vody.

Třeba tam, kde byli lidé v posledních třech letech odkázáni na zásobování vodou cisternami. Takové obce jsou právě i v Jihomoravském kraji, takže jejich občané budou moci zažádat o dotaci i na ty nejjednodušší systémy na zalévání zahrady," shrnuje ministr Brabec opatření proti suchu a na přizpůsobení se změně klimatu.

Ovzduší a 2. vlna kotlíkové revoluce – další 3,4 miliardy Kč na výměnu starých kotlů

„Další, neméně významnou prioritou je pro mě kvalita ovzduší. Naše kotlíková revoluce, kterou jsme pro občany odstartovali v létě 2015, zatím běží výborně, o dotace je enormní zájem. To ostatně potvrdila smršť, která se strhla k doplňkové výzvě v Moravskoslezském kraji, kdy lidé vyhrazených 55 milionů rozebrali za pouhé 3 minuty.

Také přínosy výměn kotlů pro ovzduší, kterých ve 3 vlnách plánujeme za 9 miliard korun postupně u 100 tisíc kotlů, budou nesporné. Podle vyhodnocení žádostí podaných k září 2016 bude díky výměně starých kotlů za nové naše ovzduší čistší ročně o 1 300 tun zdraví škodlivých tuhých znečišťujících látek, 0,7 tun rakovinotvorného benzo[a]pyrenu a sníží se i emise skleníkových plynů – u CO2 to bude o 168 750 tun,“ komentuje ministr Brabec dosavadní průběh kotlíkových dotací.

„Za týden spustíme 2. vlnu této revoluce. Krajům pro občany dáme na výměnu starých neekologických kotlů 3,4 miliardy korun. Nově nebudeme podporovat kotle čistě na uhlí, ale pouze automatické kombinované kotle na uhlí a biomasu, a samozřejmě také plynové kotle, kotle jen na biomasu a tepelná čerpadla.

V Jihomoravském kraji byl zájem o uhelné kotle minimální, pouhých 6 % ze zhruba 700 dosud schválených žádostí. Nově také lidé nebudou muset provádět mikroenergetická opatření, díky čemuž bude více prostředků přímo na výměnu zdroje vytápění. Celkově chceme v druhé vlně do konce roku 2019 vyměnit dalších 35 tisíc kotlů,“ dodává ministr Brabec.

Ministr Richard Brabec chce také jednat se všemi kraji o využití možnosti podávat žádosti elektronicky a zároveň bude usilovat o to, aby kraje lidem umožnily předfinancování kotlů nebo proplacení faktur od dodavatele, což by zásadně usnadnilo financování výměn občanům, kteří nemají na nový kotel našetřené prostředky.

Ministr také zmínil, že očekává, že se kraje i jednotlivé obce zapojí znovu do kofinancování, tak jako v předchozí vlně.

Poznámky:

[1] Více na této internetové adrese.

[2] Více k chystanému programu Dešťovka na této internetové adrese

a zde

nebo zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag