2/2023

Konference Průmyslová ekologie: Ekologie podniků není zlo, je to příležitost

| autor: Martina Jandusová0

Konference Průmyslová ekologie: Ekologie podniků není zlo, je to příležitost

Jsem rád za posun, který v oblasti průmyslové ekologie za posledních deset let proběhl,“ ujímá se slova Vladimír Kočí z VŠCHT, odborný garant konference. Průmyslová ekologie se jako vědecká disciplína překrývá s oběhovým hospodářstvím, jenž se stalo life motivem mnoha inovací v řadě odvětvích. „Je pravděpodobné, že některé věci budeme teprve muset dotlačit, až časem se budou realizovat některá řešení a do mnoha z nich budeme muset teprve dospět,“ vysvětluje Kočí a dodává: Ekologie není jen nutným zlem, ale i příležitostí, která bude určovat náš vývoj a to nejen v podnikání, ale i ve společnosti jako takové.

První část konference je zaměřena na odpady a strategické rámce v nakládání s nimi v průmyslové ekologii. Tuto sekci zahajuje přednáška Zdeňka Horsáka, generálního ředitele společnosti SUEZ, který říká: Odpady nebudou, byznys s nimi skončí.“ Svoji přednášku nazval „Odpady – ohrožený druh?“ a hned na začátku vysvětluje proč: „Odpady bychom měli označit jako ohrožený druh a chovat se tak k nim, čili jako k surovinám,“ říká Horsák.

Podle něj jediným řešením současné situace je oběhové hospodářství. „Ale oběhové hospodářství není perpetum mobile, není možné průmyslově zhodnocovat všechny odpady, přesto bychom se o to měli snažit,“ podotýká generální ředitel a pokračuje: „Oběhové hospodářství je především obchodní příležitostí.“ Proto je třeba vyrábět výrobky tak, aby bylo možné je opětovně využívat, případně, aby se staly surovinou pro jiné účely.

Poté se ke slovu dostává Ivan Souček, ředitel SCHP ČR a vysvětluje, čím se Svaz zabývá: Jednou z aktivit Svazu chemického průmyslu je i odpovědné podnikání v chemii, čili Responsible care. Jde o dobrovolnou iniciativa s celou řadou aspektů, včetně ochrany zdraví a zaměstnanců, ale i ekologie a oběhovéhohospodářství.

Plastovou lavičku, která se ve videu objevila, zrecyklujete sedmkrát, ale poté je pro materiálovou recyklaci nepoužitelná. SCHP ČR se přibližně rok věnuje chemické recyklaci, což je proces, během kterého dekomponujete polymer, který nemá už jiné využití, a vyrobíte z něj znovu panenský polymer,“ komentuje videa, která byla puštěna během přednášky Zdeňka Horsáka, ředitel Svazu chemického průmyslu.

Nový zákon o odpadech měl být už před 10 lety a my jen doháníme to, co už mělo dávno být,“ komentuje odpadovou legislativu v odpadovém hospodářství Štěpán Jakl z Ministerstvo životního prostředí ČR a pokračuje v připravované legislativě.

Od letošního listopadu mají obce povinnost sbírat biologicky rozložitelné odpady celoročně. „Nikoliv už jenom od dubna do října, jako tomu bylo doteď,“ vysvětluje Štěpán Jakl. V lednu příštího roku bude pro obce zase novinkou povinnost zajistit místo pro odkládání jedlých olejů. Limity pro používání kalů na zemědělské půdě se dočkají zpřísnění mikrobiologických kritérií. „Není to vlastně zpřísnění, dostali jsem se akorát tam, kde jsme už dávno měli být,“ vysvětluje Jakl a dodává: „Přechodné období se bude posouvat.“

Foto: Petr Jarolímek

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP