1/2021

Konference Cirkulární ekonomika v praxi: Je klimatický balíček přes čáru?

| autor: Pavel Mohrmann0

20210913_094918.jpg
zdroj: redakce

V pondělí 13. 9. proběhla na půdě MPO diskuze u kulatého stolu, která vymezila tematický rámec nadcházející konferenci „Cirkulární ekonomika v praxi“, jenž se bude konat příští týden v Olomouci.

Kulatý stůl otevřel náměstek ministra průmyslu a obchodu Marian Piecha. Upozornil, že veřejné zdroje do roku 2014 nemyslely tak zásadně na environmentální přínosy a sloužily spíše jen k podpoře podnikání. „Milníkem bylo spuštění OPPIK v roce 2014, kde prostředky již byly jasně definované na úspory energie, podporu obnovitelných zdrojů energie a de facto programy, které už měly strukturu vykazující snižování produkce CO2,“ řekl úvodem náměstek Piecha.

Marian Piecha dále uvedl, že se stále mezi podniky a podnikateli udržuje pocit, že stroj se pořizuje pouze za účelem výroby výrobku. To, že stroj může šetřit energii, není příliš vnímáno. Vymýtit se to pokouší program Úspory energií, který nutí podnikatele pořídit si za pomoci dotace nový energeticky úsporný stroj s podmínkou, že ten starý bude vyřazen z výroby.

Stejně jako energetický audit, zmínil Marian Piecha i audit vodní, který bude podmínkou k žádostem o dotace na projekty ve vodním hospodářství. „Na rozdíl od minulosti, kdy byl u hodnocení technologií kladen důraz na ty nejlepší dostupné, nyní pro nás bude významnější využití principu cirkulární ekonomiky. Budeme proto realizovat potřebné kroky k zavedení a podpoře tzv. cirkulárního auditu,“ uvedl v této souvislosti náměstek Piecha.

Na nadcházející konferenci byli přizváni mimo jiné i zástupci Evropské komise. S tímto vědomím vznesl ředitel České asociace oběhového hospodářství Miloš Kužvart dotaz: „Do jaké míry dokážeme být eurorealističtí?“ Následně na to ihned odpověděl, že klimatický balíček je bez vyhodnocení vzájemných souvislostí a zjištění dopadů ekonomických, sociálních a dalších „přes čáru“.

Miloš Kužvart upozornil diskutující na to, že reálně hrozí odchod celých odvětví do zemí, kde je daleko vyšší environmentální tolerance, než v Evropě. Což by globálnímu klimatu rozhodně neulehčilo. Naopak. Proto několikrát zdůraznil, že je nutné dopady balíčku Fit for 55 vyhodnotit.

Všichni účastníci diskuze se však shodli na tom, že Evropa má tyto cíle, víme o nich a nyní se musíme snažit je plnit. „Proto mě velmi zajímá podpora. Jak dosáhnout velmi přísných cílů a za jaké podpory? Potřebujeme do této oblasti nasměrovat prostředky a Evropa říká, že peníze nám na to dá,“ vznesl dotaz náměstek Piecha.

Ředitelka Odboru průmyslové ekologie, Pavlína Kulhánková, k tomu dodala, že bude nutné motivovat firmy, aby se na inovacích a změnách svých výrobních programů směrem k těm environmentálně šetrnějším podílely také finančně. „Je rovněž nutné, aby byly informace celé, aby podnikatelé věděli, na co mohou peníze dostat, a za jakých podmínek,“ uvedla ředitelka. Mobilizaci privátních subjektů k činu v těchto oblastech označil jako výzvu i Marian Piecha.

Pavlína Kulhánková připomněla, že naplnění cílů zelené dohody si vyžádá nemalé výdaje. „Princip uplatňování cirkulární ekonomiky může tyto náklady výrazně snížit,“ doplnila myšlenku oběhového hospodářství ředitelka Kulhánková.

Zástupce vědecké obce, Vladimír Wagner z Ústavu jaderné fyziky AV ČR, zmínil Regulation EU Taxonomy. Obsáhlý dokument, podle kterého by se měly „známkovat“ jednotlivé projekty, označil za nepřehledný a extrémně úředně náročný pro vypracování projektů. „Dá se říci, že dokument také není dotvořen a je v některých bodech nejasný. Hlavně zatím ještě není jasná pozice jádra a plynu. Teplárny například počítají při své transformaci s plynem, ten je ale v dokumentu taxonomie s velkým otazníkem,“ upozornil Vladimír Wagner.

V další diskuzi se účastníci kulatého stolu dotkli i budoucího nárůstu spotřeby energie. Ta bude v cirkulární ekonomice velice důležitá. Dalo by se říci, že doba pandemie ukázala, že na prudký nárůst poptávky po energii není Evropa připravena a i přes veškerou snahu o odklon od uhlí je vidět, že energie ze slunce, větru a vody zatím nebude v žádném případě schopna nahradit uhelné zdroje. Důkazem je nárůst produkce energie, především elektrické, z uhlí v Německu za poslední rok. Diskutující se v návaznosti na energetickou situaci v České republice, potažmo v Evropě shodli, že jádro má jako zdroj budoucnost a především je ekologickým a stabilním zdrojem, který bude mít nezastupitelnou roli v cirkulární ekonomice, a bude více než vhodným doplňkem ke zdrojům obnovitelným.

Všechna tato témata zazní a budou probírána velmi podrobně na nadcházející konferenci, která se koná V Olomouci ve dnech 20. – 21. září 2021 v Clarion Congress Hotelu Olomouc

Pro registraci na konferenci využijte online formulář. Registrace je bezplatná a bude otevřena do vyčerpání kapacity sálu, nejpozději však do 17. září 2021.

Program konference v českém jazyce[docx, 128 kB] a v anglické verzi conference program in English[docx, 120 kB].

Pozvánka na konferenci[pdf, 203 kB].

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Satturn
AB Plast
Partner - SOVAK
EAGB
Faircare
Inisoft
Xylem
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
E-salon
Ekowatt
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace