2/2023

Každý rok unikne z městských vodovodních potrubí 32 miliard kubických metrů upravené vody

| autor: redakce0

Každý rok unikne z městských vodovodních potrubí 32 miliard kubických metrů upravené vody

Celosvětově se jedna třetina pitné vody ztratí před tím, než je přivedena k zákazníkům. Tato neefektivnost neovlivňuje pouze provozní náklady vodárenských organizací, ale má také značný vliv na životní prostředí.

Pro mnoho vodárenských organizací je důležitýmfaktorem sestavit komplexní obchodní plán, který nastíní výhody rozhodujících investic. Přitom existuje způsob, kterým mohou vodárenské organizace dosáhnout ročních úspor až 4,6 miliardy dolarů, pokud jde o vlastní ztrátovou vodu.

Rozhodování na základě dat zlepší podnikání vodáren

Chytrá vodovodní síť je soustava plně integrovaných výrobků, řešení a systémů, které vodárenským organizacím umožňuje dálkové a nepřetržité sledování a diagnostiku problémů v síti. Výhody vyplývající ze zavedení chytré vodovodní sítě včetně analytické soustavy, která zajišťuje sběr přesných dat, rozhodným způsobem přispává k záchraně naší planety i úsporám ročního rozpočtu.

Celosvětově vodárenské organizace každý rok utratí téměř 184 miliard dolarů za náklady spojené s dodávkami čisté vody, z čehož 14 miliard dolarů připadá na náklady za energii pro čerpání vody ve stávajících vodovodních sítích. Tato čísla nezahrnují ztráty příjmů způsobené prasklým potrubím a jeho netěsnostmi.

Inteligentní vodovodní sítě využívající chytrou správu dat sledují stav vodovodní sítě, mikrobiologické a chemické parametry vody a přispívají k vytvoření světa jako místa s vyšší trvalou udržitelností rozvoje.

10 výhod kompletního řešení chytré vodovodní sítě

1. Zlepšené řízení úniků a tlaku

Schopnost přesně určit místo v síti, ve kterém může potenciálně docházet nebo ve kterém dochází k úniku, je životně důležité. Oblast, na kterou se často zapomíná, jsou uniky na straně zákazníků, avšak zavedením pokročilé technologie měření, jejíž citlivost jí umožňuje měřit nízké průtoky až 1 litr za hodinu, lze zjistit úniky, které nejsou ostatní měřidla schopna detekovat.

2. Zlepšení efektivity provozu a údržby

Úspora finančních prostředků, zvýšení efektivity provozu a aktivní ochrana životního prostředí jsou zprávy, které se dobře poslouchají jak uvnitř jednacích místností správních rad, tak i mimo ně, zvláště když zlepšení efektivity provozu přináší více než 2,1 miliardy dolarů. Kritická data poskytovaná komplexním řešením chytré vodovodní sítě umožňují dálkové řízení provozu, které může vést k automatizaci úkolů souvisejících s pravidelnou údržbou a provozem vodovodního systému, což má za následek zvýšení celkové efektivity.

3. Zlepšení přesnosti vašeho systému

Použitím vhodné kombinace snímačů můžete zlepšit svůj program detekce úniků a snížit investiční náklady z důvodu použití menšího počtu snímačů v infrastruktuře. Použití kombinované analytiky dat k přesnější identifikaci a určení místa úniku umožňuje porovnání většího počtu datových souborů pomocí křížových odkazů za účelem eliminace falešných upozornění. Jsou také využívány potrubní hydrofonní snímače a snímače změn tlaku za účelem zjišťování přesnějších informací o místě úniku.

4. Znejte životnost svých základních prostředků – stanovení strategických priorit a přidělení investičních nákladů

Využití nástrojů dynamického řízení základních prostředků může znamenat ve výsledku 15% úspory investičních nákladů díky tomu, že máte informace pro strategické přímé investice. Vodárenské organizace musí mít přístup k přesným a spolehlivým datům, která jim pomohou pochopit vývoj stavu základních prostředků jejich sítě. Přesná data o síti umožňují i provádět kalkulace všeho, co s tím souvisí. Schopnost předvídat, kdy dojde k prasknutí potrubí nebo selhání čerpadla, zajistí, že investiční náklady nebudou vynaloženy dříve, než to bude nutné.

5. Snížení spotřeby energie

Pravidelný sběr přesných dat umožňuje podrobnější modelování poptávky po vodě, a proto mohou vyrábět a čerpat pouze požadované množství – což v konečném důsledku znamená snížení spotřeby energie a vytvoření úspor současných nákladů na čerpání vody, které mohou odhadem dosáhnout částky 184 milionů dolarů.

6. Jsou vaše měřidla poruchová? Zlepšete řízení své sítě!

Nedostatek přesných dat často znamená, že vodárenské organizace nemají přehled o tom, která jejich měřidla nebo snímače měří přesně a která nikoli. Pokud tyto údaje nejsou přeneseny do vodárenské organizace, dochází k velkým ztrátám, co se týká vody i příjmů. Inteligentní sítě umožňují téměř v reálném čase zjistit technický stav sítě.

Přesná data snižují i riziko pokut vyplývajících z odpovědnosti vůči státním orgánům a také riziko značných právních důsledků plynoucích z incidentů způsobených zpětným tokem. Přesný a efektivní automatizovaný systém sníží potřebu pracovních sil, čím sníží i mzdové náklady.

7. Odhad poptávky a zlepšení kvality vody

Pokud má vodárenská organizace ucelený přehled o své vodovodní síti díky datům získávaným téměř v reálném čase, umožňuje jí to přesně odhadovat poptávku po vodě, což je čím dál tím důležitější faktor vzhledem k nedostatečnosti tohoto drahocenného zdroje.

8. Udržování dobrého jména

Efektivní udržování dobrého jména vodárenské organizace je velmi důležité. Mezi faktory, které je pomáhají udržet, patří schopnost udržet nízké úrovně ztrátové vody, efektivní eliminace úniků, opravy prasklých potrubí a udržování dobrých vztahů se zákazníky.

9. Služby s přidanou hodnotou

Zavedení dat do chytré sítě poskytuje nejen zvýšení příjmů prostřednictvím zvýšení efektivity, ale umožňuje vodárenským organizacím poskytovat také doplňkové služby, například v sociální oblasti. Chytré vodovodní sítě mohou přispět ke snížení nákladů na pojištění domácností a poskytovat monitorovací služby pro seniory a postižené osoby.

10. Zlepšení zákaznického servisu

Podrobné, přesné a pravidelné informace odesílané zpět do vodárenské organizace umožňují vyhodnocování a odpovědi na dotazy v reálném čase. Je také možné tato data zpřístupnit zákazníkům prostřednictvím portálu, takže mají přístup ke svým účtům kdykoli a odkudkoli. Tím dochází ke zlepšení efektivity na straně zákazníka a snížení nákladů na styk se zákazníky.

Foto: pixabay

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP