1/2024

Jednání SMO a vlády se zaměřilo na odpady a vodu

| autor: SOVAK ČR0

Jednání SMO a vlády se zaměřilo na odpady a vodu

Mezi Svazem měst a obcí a Ministerstvem životního prostředí nepanuje shoda v některých zásadních tématech týkající se zákona o odpadech.

Jsou to především:

  • meziobecní spolupráce (postavení dobrovolných svazků obcí – nutnost zakotvit v zákoně),
  • původcovství odpadů (Svaz odmítá jakoukoliv možnost občanů nakládat s odpady mimo režim nastavený obcí),
  • míra recyklace komunálních odpadů (podmínky navrhované v posledním návrhu zákona jsou ze strany obcí nesplnitelné),
  • zákon o místních poplatcích (je nutné stanovit reálnou maximální hodnotu horní hranice poplatku)
  • a prováděcí předpisy (k dispozici jsou pouze velmi obecné teze).

Projednáván byl také zákon o vodách. Městům a obcím se nelíbí plánované zvýšení poplatků za podzemní vody, ani přísnější podmínky pro čištění odpadních vod. Ani jeden záměr totiž není podložen konkrétními analýzami a bude znamenat zvýšení vodného a stočného pro občany.

Zástupci Svazu požadovali snížení navrhovaného poplatku za odběr podzemních vod, neboť navrhovaná výše představuje enormní zásah do nákladů obcí.

Ministr životního prostředí Richard Brabec mimo jiné řekl, že by měl být vypsán nový program na tři sta milionů korun pro obce na nové vodní zdroje. 

Na podzim pak bude startovat Modrá úsporám a rovněž je připraveno sedm miliard korun, které půjdou do roku 2020 na boj se suchem. Finance budou zaměřeny zejména na menší obce do pěti set obyvatel.

Program boje se suchem je podle ministra jedním z klíčových pilířů, na kterém vláda staví. Sucho a povodeň jsou podle Richarda Brabce dvě strany jedné mince, která se jmenuje klimatická změna.

Resort nadále trvá na tom, aby se cena podzemní vody zvýšila – přiblížila k ceně za vodu povrchovou.

Tisková zpráva SMO je dostupná zde.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag