1/2024

Jaký význam má voda a zeleň ve městě?

| autor: TZ Praha.eu0

Jaký význam má voda a zeleň ve městě?

Dopolední program této akce byl určen převážně pro děti z mateřských škol a žáky základních škol, odpoledne pro rodiny s děti a ostatní návštěvníky Stromovky.

Účastníci se například dozvědí o koloběhu vody v přírodě, o významu obsahu vody v půdě, o významu vody pro člověka v souvislosti s pitným režimem, o využití dešťové vody v městském prostředí, o důležitosti zelených ploch ve městě, jakým způsobem ovlivňuje každodenní chování obyvatel stav naší krajiny a mnoho dalších zajímavých informací.

Do přípravy dnešní akce se zapojili i školáci, kteří v ulicích Prahy informovali veřejnost a jako pozvánku rozdávali Pražanům lahve s pitnou vodou a letáčkem.

„Vítám akce jako je „Voda a zeleň ve městě“, které nezávislým způsobem informují Pražany o problematice změny klimatu.

Hlavní město si je těchto problémů vědomo, proto jsme loni schválili Strategii adaptace na klimatickou změnu a při posledním jednání Rady hl. m. Prahy byl schválen Implementační plán adaptační strategie pro roky 2018 - 2019.

Způsob a forma, jakou dochází k informování široké veřejnosti právě dětmi, se mi líbí, protože tak dochází k naplňování i environmentální výchovy u školáků,“ uvedla radní hl. m. Prahy Jana Plamínková, která se dnešní akce rovněž zúčastní.

V posledních letech dochází ke změnám klimatu, které mají zejména ve velkých městech velký vliv na život jejich obyvatel.

Řada velkých evropských měst se na jedné straně potýká s akutním nedostatkem pitné vody, což je důsledek suchých let, a na druhé straně jsou města zaplavována přívalovými srážkami, které kvůli akutnímu nedostatku zasakovacích ploch nedovolují doplňování hladiny spodní vody.

Dalším faktorem, se kterým se velká evropská města potýkají, je nedostatek městské zeleně, která by obyvatelům poskytovala ochranu před sluncem, což způsobuje zejména v letních měsících zdravotní problémy u ohrožených skupin obyvatel, například dehydrataci u malých dětí a seniorů.

Nedostatek zeleně ve městě jde ruku v ruce s akutním nedostatkem hladiny spodní vody, který se rok od roku stále více prohlubuje.

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP