1/2024

Jak probíhá recyklace stavebních odpadů v Mongolsku?

| autor: Petr Jarolímek0

Jak probíhá recyklace stavebních odpadů v Mongolsku?

Proč jste se ve svém projektu recyklace odpadů zaměřili zrovna na stavební odpad? Je to z hlediska odpadového hospodářství v Mongolsku největší problém? Jak vlastně stavební odpad v Mongolsku vzniká?

Mongolsko v posledních letech zažívá stavební boom. Zejména v hlavním městě Ulánbátaru se realizují rozsáhlé stavební projekty a nespočet starších budov se bourá. Z tohoto důvodu také velmi výrazně narostl objem stavebního odpadu, který v současnosti tvoří okolo 20-25 % veškerého odpadu v Mongolsku.

V zemi navíc neexistuje jasný plán, který by vymezil, jak s rostoucím množstvím stavebního odpodu nakládat. Jeho velká část se proto vyhazuje nebo likviduje ilegálně, protože firmy nemají knowhow ani prostředky na to odpad třídit nebo recyklovat. Celkové povědomí o problému nakládání s odpady, zejména tím stavebním, je navíc v Mongolsku velmi nízké, a to jak u stavebních firem a státních orgánů, tak u široké veřejnosti.

Projekt navíc navazuje na předchozí charitní projekt, který byl taktéž zaměřený na udržitelnost, efektivitu a ochranu životního prostředí v mongolském stavebním průmyslu.

Na stavební odpad jsme se tudíž zaměřili kvůli našim předchozím zkušenostem v oboru a také proto, že je to velmi významná složka z celkového objemu odpadu, která zárověň velmi negativně ovlivňuje mongolské životní prostředí. Recyklace stavebního materiálu navíc může pomoci i mongolské ekonomice.

Co je cílem projektu Charity ČR?

Hlavním cílem projektu je podpořit udržitelnou produkci a spotřebu ve stavebnictví pomocí spolupráce s malými a středními podniky (podporou efektivity jejich produkce a její dlouhodobé udržitelnosti). Dosažením tohoto cíle chceme obecně přispět ke snížení chudoby a snížení dopadů klimatických změn v Mongolsku.

Projekt toho dosáhne pomocí vzdělávacích aktivit a tréninků pro zástupce malých a středních podniků, výrobou prototypu produktu ze zrecyklovaného stavebního materiálu, podporou úpravy mongolské legislativy a vzdělávacích aktivit pro zástupce státní správy i široké veřejnosti.

Co všechno projekt zahrnuje a kde jste čerpali know-how pro nakládání se stavebními odpady?

Projekt zahrnuje čtyři výstupy. První z nich se soustředí na vzdělávání a realizujeme ho společně s Mongolian University of Science and Technology (MUST) a nizozemskou univerzitou TU Delft (která poskytla důležité knowhow a odborné znalosti). V rámci tohoto výstupu se mimo jiné tvoří nový univerzitní kurz o nakládání se stavebním odpadem, který by měl být spuštěn od ledna příštího roku.

Druhý výstup je zaměřený na výrobu prototypu produktu z recyklovaného stavebního materiálu, jeho testování, standardizaci a prospekty jeho úspěšné produkce.

Třetí výstup se soustředí na šíření povědomí o udržitelném nakládání se stavebním odpadem a o prototypu produktu z recyklovaného stavebního produktu mezi zástupci státní správy, malých a středních podniků a dalších aktérů ve stavebním průmyslu.

Ve čtvrtém výstupu se zaměřujeme na analýzu mongolské legislativy, spolupráci s mongolským Ministerstvem stavebnictví a městkého rozvoje a snažíme se prosadit změny v legislativě, které by přispěly k udržitelnému nakládání se stavebním odpadem.

Knowhow projektu poskytla zejména nizozemská univerzita TU Delft, ale zorganizovali jsme také studijní návštěvu pro pracovní skupinu z Mongolska do Čech, při které jsme představili příklady z české praxe. Dalšími partnery projektu je pak již zmíněná Mongolian University of Science and Technology (MUST) a také Mongolian National Recycling Association (MNRA).

Foto: Mongolské stavebnictví prožívá v posledních letech boom. Zdroj: Charita ČR

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP
Compag
ORGREZ