2/2023

Jak předejít nejhoršímu. Evropské státy řeší extrémní sucho

| autor: Akademie věd ČR0

Jak předejít nejhoršímu. Evropské státy řeší extrémní sucho

Dunajskou oblast, která zahrnuje také Českou republiku, často postihuje sucho a nedostatek vody. To má velký dopad na hospodářství a život obyvatelstva. Nedávná sucha v tomto regionu ukázala, že tyto extrémní výkyvy nabývají na pravidelnosti.

Přesto se této hrozbě stále nedostává dostatečné pozornosti. Sdílení informací o výskytu a dopadech sucha mezi jednotlivými státy v povodí Dunaje je hlavním cílem projektu DriDanube, jehož součástí jsou i odborné semináře v účastnických státech.

Výsledky těchto diskusí představí závěrečná konference ve Vídni, která se bude konat ve dnech 7. až 8. května 2019. Česko v tomto výzkumu zastupují i vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR.

Velká sucha během 5 let

Česko se s výrazně suchými epizodami setkalo čtyřikrát v předcházejících pěti letech. Jednalo se o výskyt jarního, letního, ale i podzimního sucha, které výrazně ovlivnilo zemědělskou produkci. V roce 2015 velké sucho v průběhu července a srpna zasáhlo prakticky celé území republiky.

O rok později se sucho opět výrazně projevilo během léta a postihlo jižní část území, zejména porosty kukuřice. Loni letní a podzimní sucho poškodilo především obiloviny, zároveň zemědělské sucho provázelo v letech 2015 a 2018 i sucho hydrologické.

„Blíží se doba, kdy se podaří přejít od počítání ztrát k předcházení nejhorším dopadům. Projekt DriDanube ukazuje, že dopady sucha lze díky sdílení informací vcelku dobře předvídat,“ říká Miroslav Trnka z projektu DriDanube, podle něhož se jednotlivé státy sice potýkají s podobnými problémy, ale reagují na situaci různě.

Projekt vyvinul následující nové nástroje pro efektivnější řízení sucha:

  • Inovovaný nástroj pro sledování sucha

Tento on-line nástroj integruje všechna dostupná data, včetně velkého objemu produktů dálkového průzkumu, a umožní rychleji a s vyšší přesností sledovat, předpovídat a reagovat během vývoje sucha.

  • Jednotný přístup ke sběru dopadů sucha a hodnocení rizik sucha

Monitorování sucha nebylo doposud v rámci zemí dunajského regionu jednotné. Vylepšená a přeshraniční metodika pro hodnocení rizik sucha a jeho dopadů je nyní integrována v rámci nástroje „Drought Watch“. V tomto ohledu všichni partneři projektu pracují na vytvoření sítě pozorovatelů („reportérů“), kteří budou zaznamenávat dopady sucho v Podunají.

Počet registrovaných reportérů již překročil 1 000 osob. Jejich role je klíčová pro řádné fungování pozorování sucha, proto jsou vstupní data ze satelitů a pozemních meteorologických stanic dále ověřována a doplňována pozorováním reportérů v reálném čase.

  • Strategie, která bude podporovat proaktivní management sucha v regionu

Strategie poskytne jasné pokyny pro překonání nedostatků v rozhodovacích procesech sucha a pro zlepšení reakce na mimořádné události v podunajské oblasti.

Podrobnější informace o projektu zde. Praktické výstupy projektu naleznete v aplikaci DroughtWatch.

Tématu sucha se obšírně věnoval i akademický čtvrtletník A/ Věda a výzkum, který ho měl jako hlavní téma.

Zdroj: avcr.cz

Komentáře

  1. Tento článek zatím ještě nikdo neokomentoval.

Okomentovat

Partneři

Partner - SOVAK
EAGB
Inisoft
Seven energy
Energotrans
United Energy
SPVEZ
Povodí Vltavy
Ecobat
Veolia
AKU-BAT
Wasten
Solární asociace
Sensoneo
SmVaK
Vodárenství.cz
SKS
ITEC
Regartis
DENIOS
PSAS
ČB Teplárna
REMA
SEWACO
Grexenergia
SGEF
ČAObH
CASEC
Teplárenské sdružení
Envipur
EKO-KOM
S-POWER
INECS
BEERT CEE
SCHP