Reklama

30. 6. 2017  |  Aktuality  |  Autor: ECHA, překlad Ekotox

Inspektoři REACH zjistili, že ne všechny společnosti splňují požadavky na autorizaci

Inspekce ve společnostech, které používaly nebo uváděly látky na trh EU, zjistila míru nesouladu s povinnostmi 10,7% a míru částečného nesouladu s povinnostmi 8,9%.

Inspektoři v 17 evropských zemích zkontrolovali dodržování povinností autorizace podle nařízení REACH pro používání a uvádění na trh 13 látek vzbuzujících velmi velké obavy s daty vypršení platnosti v roce 2015.

Pilotní projekt v rámci fóra pro výměnu informací o prosazování 13 látek vzbuzujících velmi velké obavy, které podléhají povolení s datem vypršení platnosti v roce 2015, ukázal, že většina kontrolovaných evropských společností dodržela povinnosti týkající se povolování podle nařízení REACH.

Inspekce kontrolovala, zda se látky používaly nebo uváděly na trh bez povolení a zda byly splněny jiné povinnosti týkající se autorizace. Pokud již bylo povolení uděleno, inspektoři také ověřovali dodržování podmínek udělených oprávnění.

Inspektoři ze 17 zúčastněných zemí provedli v rámci tohoto projektu celkově 802 inspekcí. 78% kontrolovaných společností tvořily MSP. Převážná většina společností ve skutečnosti nepoužila (93%) ani neuvedla na trh (92%) žádnou z látek, které měly datum vypršení platnosti v roce 2015.

Kontroly ve společnostech, které používaly nebo uváděli látky na trh, vykazovaly míru nesouladu 10,7% a míru částečného nesouladu 8,9%. Porušení ustanovení o autorizaci se považuje za závažný přestupek.

Ve všech případech nedodržení předpisů inspektoři provedli příslušné vynucovací opatření, jako například slovní nebo písemné doporučení, podání správných příkazů nebo stížnosti na stíhání s cílem napravit nedodržování předpisů.

Zpráva z projektu je veřejně dostupná.

Další informace:

© Průmyslová ekologie, s.r o. Autorská práva jsou vyhrazena a vykonává je vydavatel

ZPĚT NA SEZNAM

PARTNEŘI

ISSN 2570-9372